Alles over Guy Servaes

Oostende Dreigt sloop voor erfgoedpanden in Oostende?

Er is een sloopaanvraag ingediend voor twee erfgoedpanden in de Rogierlaan. De panden dateren uit 1900 en zijn volgens erfgoedvereniging Dement beeldbepalend voor de straat. De actiegroep wijst het stadsbestuur er fijntjes op dat 'erfgoed behoeden voor afbraak' in het bestuursakkoord opgenomen is. Ondertussen zou de bouwheer de aanvraag ingetrokken hebben.

Oostende Wat vinden de Oostendenaars van het Europacentrum? Slopen of niet?

Het Europacentrum blijft ook na vijftig jaar de gemoederen beroeren, dat blijkt uit de antwoorden op de vragen die we tien Oostendenaars stelden. Vind je het Europacentrum een troef voor de stad? Moet het gebouw gesloopt worden of niet? En tot slot: zou je er zelf willen wonen? Opvallend: slechts twee van de tien kiezen voor de afbraak.

Oostende Actiegroep Dement Oostende in de bres voor pand Nuytten

Al voor de tweede keer roept actiegroep Dement op om bezwaarschriften in te dienen tegen de sloop van het pand Nuytten op het Prinses Clementinaplein in Oostende. Opvallend, want de eerste keer trok de bouwheer de aanvraag weer in. Nu is er dus een tweede sloopaanvraag, maar is er eigenlijk zo goed als geen verschil met de eerste aanvraag.

Oostende Dement en Groen Oostende tegen afbraak vroegere pand-Nuytten

Dement, de actiegroep rond het Oostendse erfgoed, roept op om bezwaren in te dienen tegen de afbraak van het voormalige pand van begrafenisondernemer Nuytten op het Prinses Clementinaplein. In de plaats is een moderne hoogbouw gepland, aan de ene kant even hoog als het al bestaande appartementsgebouw, aan de andere kant lager, zoals de bestaande villabouw. Ook Groen heeft kritiek. "Vreemd, want dit pand is niet beschermd en staat niet op de erfgoedlijst", zegt schepen Kurt Claeys.

Instortingsgevaar voor hoeve Hooge Barrière

De actiegroepen Dement en Corporate Village 2 (CV2) brengen de slechte staat van de historische hoeve Hooge Barrière onder de aandacht. De hoeve bevindt zich achter de huizenrij van de Steensedijk, ter hoogte van de Limbalaan. „Door een gat in het dak regent het er binnen", klinkt het bij de actievoerders.