Alles over Gino Dumon

Als je een groot hart hebt voor dieren, dan kan je ze niet zien lijden. Dat geldt zeker voor Silke Devriendt die al heel wat zwerfkatjes van de dood heeft gered. Haar oma Lucienne Vanden Berghe helpt door gehaakte en gebreide sleutelhangers en knuffeltjes in de vorm van katten te verkopen. Dat doet ze in WZC Riethove waar ze nu woont. "En ik heb er al heel wat verkocht", glundert Lucienne.

De begraafplaats in de Oudenburgse deelgemeente wordt tegen eind oktober 2021 een begraafpark. Het is de bedoeling van het stadsbestuur om in de komende tien jaar ook de begraafplaatsen van Oudenburg, Ettelgem en Westkerke aan te pakken en er parkfunctie aan te geven.

Op 2 januari ruilde Gino Dumon (SP.A) de voorzittershamer van de gemeenteraad voor een schepenzetel. Hij kreeg de bevoegdheden Energie, Nutsvoorzieningen, Verkeer en Mobiliteit, Milieu, Dierenwelzijn, Overheidsopdrachten, Pensioenen, Verzekeringen en Beheer van Europese Subsidieprogramma's. "Onze voornaamste doelstelling is Oudenburg financieel gezond maken. En ik ben ervan overtuigd dat dit tegen 2024 zal lukken", stelt Gino Dumon.

Dat zal eind april gebeuren door van de Groenedijkstraat, die Oudenburg met Zandvoorde verbindt en veel als sluipweg wordt gebruikt, een fietsstraat te maken. Ook wordt de verkeerssituatie in de Zandvoordsestraat geëvalueerd en op 16 maart samen met de buurtbewoners van beide straten besproken.

Het is een eeuwigheid geleden dat de christelijke partij niet het beleid uitmaakt in Oudenburg. Door de overwinning van Open VLD, die van zes naar negen zetels ging - evenveel als CD&V - zag Anthony Dumarey eindelijk zijn kans schoon om zelf de touwtjes in handen te nemen.

Tijdens de vorige raadszitting was er een vraag van de oppositie omtrent de bouw van de buitenschoolse opvang en het rooien van bomen op de site in de Bekestraat. Bevoegde schepen Johan Tanghe (CD&V) gaf hierover, tijdens een volgens de gemeenteraadsvoorzitter Gino Dumon (SP.A) te lang durend betoog, uitleg. En deze laatste onderbrak de schepen.

De meerderheid van Open VLD, SP.A en N-VA, die vanaf januari Oudenburg zal besturen, heeft het bestuursakkoord 2019-2024 voorgesteld. "We schakelen met onze stad een versnelling hoger", zegt toekomstig burgemeester Anthony Dumarey. Opvallend: de stad mikt op 500 extra inwoners en de plannen om van de Abdijhoeve een administratief centrum te maken, worden afgevoerd.

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is begonnen. Open VLD is ambitieuzer dan ooit, SP.A gaat naar de kiezer met nieuwe kopvrouw, N-VA met nieuwe kopman. CD&V zwijgt. Heeft natuurlijk alles te maken met het ziek worden van Ignace Dereeper, waardoor er plots onzekerheid is of hij nog de lijst van zijn partij zal trekken.

De atleten en recreanten zijn in Oudenburg blij met de looppiste die achter sporthal Ter Beke ligt. "Een Finse piste is uiteraard veel minder belastend voor het lichaam, maar er hangt een hoog financieel plaatje aan vast", zegt Gino Dumon, die al sinds 2002 competitieloper is.

Tijdens de algemene ledenvergadering van vandaag werd Gino Dumon met handgeklap door de aanwezige leden officieel de nieuwe voorzitter van de SP.A-afdeling. Hij volgt Ulrike Vanhessche, die na het ontslag van Patrick Tahon interim-voorzitter was, op.

Tijdens de gemeenteraad van donderdagavond gaf een afgevaardigde van WVI toelichting omtrent het gezamenlijk duurzame energieactieplan (SEAP) dat Oudenburg in het kader van het Burgemeestersconvenant tekende. De stad maakt deel uit van de groep Verbindingsgebied Kust-Houtland, samen met De Haan en Ichtegem.