Strive zet financiële steun aan Mandel United stop en zet zo grote vraagtekens bij de toekomst van de club

Met de winterstop werden tien (voor Franse) spelers aangetrokken, hun sportieve meerwaarde bleek tekort te schieten. © VDB
Wouter Vander Stricht

Strive Football Group gaat geen centen meer in KFC Mandel United stoppen. De eerstenationaler had nog een sprankeltje hoop om het behoud te vrijwaren, maar komt nu allicht in een onbestuurbare situatie terecht. De Izegemse minderheidsaandeelhouders werden koud gepakt door het nieuws, net als de dagelijkse leiding van de club. Maar hoe moet het nu verder? Mandel United heeft ook een florissante jeugdwerking en een B-ploeg in derde provinciale.

Ondanks berichten dat Strive Football Group ook bij een degradatie KFC Mandel United zou blijven steunen heeft de Frans-Amerikaanse groep er nu de stekker uit getrokken. Als reden haalt men vooral aan dat de financiële situatie, zoals die hen bij overname werd voorgesteld, nog minder rooskleurig was dan in realiteit. Sportief mikte men op de top, de club staat momenteel troosteloos voorlaatste. Aan de winterstop werden nog tien nieuwe spelers gehaald, maar ook dat bracht geen beterschap. Integendeel, de financiële put werd nog dieper.

Trainer Rudi Verkempincck (foto) moest plaats ruimen voor David Vignes, maar een kentering in de resultaten bracht dat niet teweeg.
Trainer Rudi Verkempincck (foto) moest plaats ruimen voor David Vignes, maar een kentering in de resultaten bracht dat niet teweeg. © VDB

Bij Mandel United was er gisteravond de wekelijkse vergadering met de dagelijkse leiding van de club. Zowel ceo Roland Louf als gerechtigd correspondent Jan Desmet hoorden het in Keulen donderen toen ze (via de pers) op de hoogte werden gebracht. Ook de minderheidsaandeelhouders (Mario David, Paul Seynaeve, Frederick Verhelst en Bob Callens) werden koud gepakt. “We zijn compleet verrast”, reageert Frederick Verhelst. De minderheidsaandeelhouders komen straks nog met een gemeenschappelijke verklaring naar buiten, maar Frederick Verhelst wilde het volgende al kwijt. “Ik vind het vooral frappant dat ze nu doen alsof wij hen financiële blaasjes hebben wijs gemaakt. Voor ze instapten, hebben ze onze boeken kunnen inkijken. Dat is ook maar logisch, maar dan doen alsof er lijken uit de kast vallen… Maar ze vergeten er bij te vertellen dat zij een Frans sales-verantwoordelijke hebben aangesteld die niets heeft binnen gebracht en een Franse ceo (Dominique Bailly, red.) die zelfs naar de wedstrijden niet kwam.”

Het is stuitend dat ze niet met ons rond tafel zijn gaan zitten, we kregen de mededeling gelijktijdig met de pers

“Het is ook stuitend dat ze niet eerst met ons rond tafel gaan zitten zijn, wij hebben een mededeling gekregen op het moment dat de pers die ook kreeg. Maar er waren al signalen natuurlijk, onze nieuwe ceo Roland Louf, die overigens wel goed werk levert en samen met zijn team ook de licentie had binnen gehaald, kreeg al wekenlang geen antwoord meer op zijn vragen. Toen we een jaar geleden de komst van Strive aankondigden, dachten we dat we goed waren voor jaren. Een dik jaar later gebeurt dit. Maar we zullen onze verantwoordelijkheid nemen. Opnieuw. Mario, Bob en ik doen dat al jaren, Paul zelfs al decennia. We moeten nu de gemoederen wat sussen en uitkijken wat er mogelijk is. We hebben hier ook een fantastische jeugdwerking met bijna 600 spelers. Ik lees dat Strive die verder wil ondersteunen, maar de jeugdwerking valt gelukkig onder de vzw, waarvan wij wel nog de touwtjes in handen hebben.”

Dominique Bailly (links) startte als ceo aan het seizoen met werd vervangen door Roland Louf. Minderheidsaandeelhouders Bob Callens en Mario David flankeren hier Ravy Truchot toen de voorzitter van de voetbalgroep en ook van Mandel United een bezoek bracht aan de Skyline Arena.
Dominique Bailly (links) startte als ceo aan het seizoen met werd vervangen door Roland Louf. Minderheidsaandeelhouders Bob Callens en Mario David flankeren hier Ravy Truchot toen de voorzitter van de voetbalgroep en ook van Mandel United een bezoek bracht aan de Skyline Arena. © VDB

Ook bij de spelers kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel. Kapitein Gauthier Libbrecht ligt nog twee jaar onder contract, maar weet nu ook niet wat de toekomst brengt. “Veel kan ik niet zeggen, we hebben het nieuws vernomen via de pers en daarna ging het rond als een lopend vuurtje onder de spelers. Vandaag moeten we niet trainen, morgen wel en dan zullen we hopelijk wat meer vernemen.” Mandel United moet zaterdag voor de laatste competitiematch op bezoek bij Dender. Daarna mag Mandel in principe de barragematchen afwerken, maar die worden pas halfweg mei gespeeld.

Lees hieronder de intregrale persnota van Strive Football Group

Strive beëindigt zijn financiële en commerciële steun aan KFC MANDEL UNITED NV, wiens club momenteel speelt in de Nationale Amateur Divisie 1 in België.

In maart 2021 nam KFC Mandel United NV, dankzij fondsen bijgedragen door Strive Football Gruop LLC (Strive), de activa en (vooral) passiva van MU Izegem Ingelmunster vzw over, inclusief zijn KBVB-vergunning- en registratienummer 935. Een aanzienlijk deel van de historische verplichtingen is verrekend. Anderzijds bood het werkingsbudget voor het seizoen 21-22 hoop op ambitieuze sportieve resultaten, in lijn met de gedane investeringen.

Gebleken is dat de aangegane verplichtingen de aanvankelijk verantwoorde bedragen overtreffen. Sommige gedane toezeggingen zijn niet nagekomen. Ook de financiële, commerciële en vooral sportieve bedrijfsvoering bracht niet de verwachte resultaten. In deze context heeft een professional uit de sector, na een rampzalige eerste seizoenshelft (laatste plaats in het klassement), de club gecontroleerd en verschillende problemen aan het licht gebracht. Het feitelijke exploitatietekort voor het seizoen 21-22 is veel groter dan in maart 2021 werd gepresenteerd. Strive had toen nog hoop op herstel en engageerde zich begin 2022 opnieuw tot een kapitaalverhoging, bij gebrek aan elke andere oplossing van de historische aandeelhouders.

Volgens een recente begrotingsprognose voor het seizoen 22-23 zal het exploitatietekort echter verder oplopen. Na analyse komen de omstandigheden waarmee Strive werkelijk wordt geconfronteerd, zowel financieel, commercieel als sportief, in geen enkel opzicht overeen met de voorwaarden die aanvankelijk werden voorgesteld om Stive aan te trekken als investeerder en motor van de ontwikkeling van de club. Daarom bracht Strive de KFC Mandel United NV op de hoogte van de onmiddellijke stopzetting van alle vormen van financiële en commerciële steun, aangezien het niet mogelijk was om de club onder huidige en toekomstige voorwaarden verder te subsidiëren.

Overgangsmaatregelen voor de jeugd

Bijgevolg heeft Strive overleg geopend om de mogelijke opties te onderzoeken, waaronder maar niet beperkt tot een eventuele verkoop aan een derde partij, een substantiële verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door de andere aandeelhouders, de invoering van een insolventieprocedure (zoals zoals een gerechtelijke reorganisatie, een vrijwillige verlieslatende liquidatie of zelfs een erkenning van faillissement),… Ten slotte, en omdat Strive en zijn teams – zoals alle belanghebbenden die we in het kader van dit dossier ontmoetten – diep gepassioneerd blijven door voetbal en gehecht zijn aan de club en aan de opleiding van de jongsten, heeft Strive zich ertoe verbonden na te denken over mogelijke overgangssteunmaatregelen voor de Royal FC Mandel United jeugdschool.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.