Milanov wierp de discus bij zijn eerste poging 60m24. Bij zijn tweede wo...

Milanov wierp de discus bij zijn eerste poging 60m24. Bij zijn tweede worp liet hij 60m05 optekenen. Hij beëindigde zijn competitie met een nulworp. Dat volstond voor de vicewereldkampioen van 2015 niet voor de finale.Later op de avond komen van Belgische zijde ook nog polsstokspringer Ben Broeders en het gemengde aflossingsteam op de 4x400 meter in actie.