Het Kortrijkse stadsbestuur heeft plannen om de zone 30 in het stadscentrum en de deelgemeenten uit te breiden. Maandag wordt op de gemeenteraad gevraagd om 54 straten toe te voegen aan die zone 30. "Het gaat vooral om verblijfs- en woongebieden waar de woonfunctie centraal staat", duidt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A). "In een zone 30 is er minder kans op een ongeval én als er toch een ongeval gebeurt, zijn er minder (zware) letsels. Zo daalt de kans op overlijden na een aanrijding met 45 procent wanneer de maximumsnelheid op 30 per uur ligt i...

Het Kortrijkse stadsbestuur heeft plannen om de zone 30 in het stadscentrum en de deelgemeenten uit te breiden. Maandag wordt op de gemeenteraad gevraagd om 54 straten toe te voegen aan die zone 30. "Het gaat vooral om verblijfs- en woongebieden waar de woonfunctie centraal staat", duidt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A). "In een zone 30 is er minder kans op een ongeval én als er toch een ongeval gebeurt, zijn er minder (zware) letsels. Zo daalt de kans op overlijden na een aanrijding met 45 procent wanneer de maximumsnelheid op 30 per uur ligt in vergelijking met wanneer je 50 kilometer per uur mag rijden.""Ook voor de wijkbeleving is de maatregel van belang", aldus de schepen nog. "In een zone 30 wordt minder lawaai geproduceerd door gemotoriseerde voertuigen en wordt een kalmere omgeving gecreëerd." Vandaag maakt al 74,3 procent van de Kortrijkse straten deel uit van de zone 30. Straks wordt dat 79 procent, bijna acht op de tien dus. De uitbreiding zal na de goedkeuring op de gemeenteraad worden ingevoerd in januari en februari volgend jaar. Alle bewoners van de nieuwe zones 30 worden per brief op de hoogte gebracht. In het huidige mobiliteitsplan werd opgenomen dat alle verblijfsgebieden het zone 30-statuut dienen te krijgen. Met deze beslissing wordt daar nu gevolg aan gegeven, door de resterende woon- en verblijfsgebieden, waar nu nog een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur toegelaten wordt, mee op te nemen in de zone 30. Er waren immers nog een aantal zones in Marke en Heule die niet werden aangepast naar het zone 30-regime.