Voorlopig wil het gemeentebestuur de verschillende denkpistes grondig onderzoeken in nauw overleg met het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). Op de gemeenteraadszitting van dinsdag 13 oktober zal er dan uitsluitsel volgen na de stemming. Burgemeester Gino Devogelaere (SAMENéén) verkiest om tussentijds niet te communiceren omtrent het lopende overleg om de rust in het dorp te bewaren.
...

Voorlopig wil het gemeentebestuur de verschillende denkpistes grondig onderzoeken in nauw overleg met het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). Op de gemeenteraadszitting van dinsdag 13 oktober zal er dan uitsluitsel volgen na de stemming. Burgemeester Gino Devogelaere (SAMENéén) verkiest om tussentijds niet te communiceren omtrent het lopende overleg om de rust in het dorp te bewaren.Een informeel overleg omtrent dit onderwerp vond vorige week donderdag 24 september al plaats met de verschillende Anzegemse fracties. Naar aanleiding daarvan nam het achtjarig actiecomité 'Omring Anzegem niet' het initiatief om zijn standpunten nog eens in de verf te zetten via onze krant. "De verkeersproblematiek in de Kerkstraat en het centrum van Anzegem moeten nu worden aangepakt, maar oplossingen daarvoor mogen niet ten koste gaan van natuur en landbouwgebied door extra wegen aan te leggen", stelt woordvoerder van het actiecomité Bruno Vermeire. "In tijden van betonstop, grondwaterproblematiek en ontharding is dat niet aan de orde en tegenstrijdig met eerdere initiatieven, die net herwaardering van biodiversiteit in die regio herstellen. Extra wegen lossen de verkeersproblematiek in de Kerkstraat niet op."Het actiecomité vraagt een betere spreiding van verkeer op bovenlokaal gebied en over de provinciegrenzen heen. "Door de status van de Kerkstraat als doorgangsweg/gewestweg heeft AWV het laatste woord. Maar het Anzegems bestuur zou AWV en de provincie als eerste prioriteit formeel moeten vragen om het net van gewestwegen te herbekijken, zodat Anzegem niet het gros van het verkeer van de brede regio moet slikken. Zo stellen we ons de vraag of het verkeer van Ruien, dat moet ontsloten worden naar de E17 eventueel richting N8-N60, kan via Oudenaarde door in De Pinte op de E17 richting Gent te rijden. Daarnaast kan misschien ook de N8 richting Frankrijk ontsloten worden?""Ons inziens mag de Anzegemse bevolking en ons huidig gemeentebestuur niet de dupe zijn van beslissingen die in het verleden zijn genomen. Het bestuur van nu is niet meer het bestuur dat dit dossier in gang heeft gezet. De huidige problematiek moet worden aangepakt met een oplossing die op lange termijn werkt met verkeersveiligheid als prioriteit. Daarbij stellen we uitdrukkelijk aan ons bestuur de vraag naar transparantie omtrent visie en de keuzes die er gemaakt worden. Want wat de oplossing ook wordt, de persoonlijke of electorale belangen moeten aan de kant gezet worden."Een tweede actiecomité, opgericht sinds begin 2020 met een vijftal inwoners van de Kerkstraat, richt zich op een aantal voorstellen tot het verhogen van de leefbaarheid langs de N382 door Anzegem. Daarbij verwijzen ze onder meer naar de verkeersveiligheid voor de leerlingen van de twee basisscholen en de scholieren van het Sint-Paulusinstituut, alle drie daar gelegen. Zij organiseerden een enquête onder de buurtbewoners die deel uitmaken van het LINT, waarvan de resultaten begin oktober zullen bezorgd worden aan de gemeente en AWV. "Ons dorp wordt doorkruist door de N382, een heel druk LINT", vertelt bestuurslid van het comité Leen Coorevits. "Het LINT omvat de Grote Leiestraat, Kruisweg, Kerkstraat, Dorpsplein, Statiestraat en Bevrijdingslaan. We worden allen geconfronteerd met de vele ongemakken die het LINT met zich meebrengt zoals veel te veel verkeer, te snel verkeer, onveilige situatie voor voetgangers en fietsers, zware vrachtwagens, lawaai en trillingen, vuile lucht en stof en geurhinder. Vanuit een positieve ingesteldheid stellen we enkele ingrepen voor die zonder grote aanpassingen en op korte termijn een grote verbetering kunnen inhouden voor de leefbaarheid langs het volledige LINT in zijn huidige vorm."(GV)