Sinds kort staat een vrachtwagensluis opgesteld in de Wahisstraat in Menen. Met behulp van vier ANPR-camera's en bijhorende software voor de registratie en berekeing van de tijdsopnames wordt bepaald of een vrachtwagen doorgaand dan wel plaatselijk verkeer is. Op basis van die gegevens kan de politie boetes uitschrijven. "Deze investering hadden we liever niet moeten doen, maar er passeert te veel zwaar verkeer door het centrum van Menen", oppert schep...