Schepen van Onderwijs Jo Neirynck: "De Vlaamse regering voorziet regelmatig toelagen voor dergelijke projecten. Nu gaat het vooral over twee recente verbeteringen die wij realiseerden. Eerst en vooral de omgeving van de stedelijke basisschool aan de Pompoenstraat in Desselgem. Dat is nabij Jeugdhuis Jakkedoe waar wij een parking hebben ingericht met in- en uitrijstroken. Er is ook ruimte voor de bussen. En aan de Freinetschool in de Nokerseweg zijn er eveneens veiligheidsmaatregelen genomen met aangepaste fietspaden."
...

Schepen van Onderwijs Jo Neirynck: "De Vlaamse regering voorziet regelmatig toelagen voor dergelijke projecten. Nu gaat het vooral over twee recente verbeteringen die wij realiseerden. Eerst en vooral de omgeving van de stedelijke basisschool aan de Pompoenstraat in Desselgem. Dat is nabij Jeugdhuis Jakkedoe waar wij een parking hebben ingericht met in- en uitrijstroken. Er is ook ruimte voor de bussen. En aan de Freinetschool in de Nokerseweg zijn er eveneens veiligheidsmaatregelen genomen met aangepaste fietspaden.""Maar los daarvan zijn wij momenteel bezig met de actualisering van een kaart met veilige wegen van en naar de scholen. De eerste uitgave dateert van meer dan tien jaar geleden en is nu aan herziening toe, met onder andere nieuwe veilige wegen voor de kinderen en jongeren die naar en van de scholen fietsen in de stad en de deelgemeenten. Dat gebeurt op basis van een bevraging in alle scholen die onder andere de diverse knelpunten voor fietsers signaleren. Eens alles in beeld gebracht volgen dan de nodige ingrepen. Ook daarvoor is de 50.000 euro van Vlaanderen welkom."Het was gemeenteraadslid Maxim Laporte van het oppositiekartel N-VA/Open VLD die er in de gemeenteraad van september 2019 op wees dat Vlaanderen toen nog geld over had voor het veiliger maken van de omgevingen rond scholen.Maxim Laporte: "Ik stelde voor om van het Vlaamse aanbod gebruik te maken en daarvoor enkele projecten in te dienen waarvoor wij subsidies konden krijgen. Dat is nu gelukt en daar ben ik heel tevreden mee. Het is juist dat de stad met schoolomgeving al jaren bezig is. Maar je moet als raadslid daarmee eigenlijk altijd bezig zijn, ongeacht of het nu 1 september is of niet.""Veilig fietsen en wandelen is overigens een van de speerpunten van ons programma zoals we dat voorstelden in de aanloop van de recentste gemeenteraadsverkiezingen. Wij blijven dit attent volgen want het is onze taak alle gevaarlijke verkeerspunten in Waregem aan te pakken en veiliger te maken."Maar wij willen nog meer: een verkeersvrij stadscentrum waar de fietsers altijd en overal voorrang krijgen. In het bijzonder denken wij daarbij aan de markt. Wat het bestuur daarmee zal aanvangen, blijkt straks wanneer in de gemeenteraad het mobiliteitsplan wordt voorgelegd en besproken. Geen auto's meer rond de kerk: dat zou ideaal zijn!"Het mobiliteitsplan komt misschien nog voor het zomerreces op de agenda van de gemeenteraad. Intussen is al bekend geraakt dat de verkeersstromen van en naar de markt en het stadscentrum in twee lussen worden opgesplitst: een vanuit de Stormestraat rechtstreeks naar de Stationsstraat en een vanuit de Holstraat achteraan de kerk richting Stationsstraat en rechtstreeks in de Keukeldamstraat.(DJW)