Het kasteel Gruuthuse was het decor voor de officiële opening van de Stationsstraat. "Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk alles te organiseren op de straat zelf", weet burgemeester Jan de Keyzer te vertellen. "In plaats van het inwandelen en het knippen van het lint zullen we nu symbolisch de Stationsstraat openen met het omdraaien van een bord met een fot...

Het kasteel Gruuthuse was het decor voor de officiële opening van de Stationsstraat. "Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk alles te organiseren op de straat zelf", weet burgemeester Jan de Keyzer te vertellen. "In plaats van het inwandelen en het knippen van het lint zullen we nu symbolisch de Stationsstraat openen met het omdraaien van een bord met een foto van de straat."De werken hebben heel wat wrevel veroorzaakt in Moerbrugge dat bepaalde tijden toch moeilijk of niet bereikbaar was vanuit Oostkamp. De werken werden opgestart in volle covid-19-periode en lockdownperiode om de hinder voor de plaatselijke handelaars zo veel mogelijk te beperken.Het wegdek is volledig vernieuwd in asfalt in plaats van de oude betonnen rijweg. Het fietspad aan de kant van het kasteel is nu volledig afgescheiden van de rijweg door een haag en is verbreed tot 1,75 meter. Omdat het fietspad aan de noordzijde al grotendeels vrijliggend is en zich in goede staat bevindt, werd dit niet heraangelegd.De boordstenen en greppels die in erg slechte staat waren zijn eveneens vernieuwd. Het kruispunt Stationsstraat/Moerbrugsestraat werd heringericht om de verkeersveiligheid te verhogen, zeker voor de fietsers. Het kruispunt is duidelijker ingericht en er zijn middeneilanden aangelegd ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat en de Moerbruggestraat.Dit creëert een poorteffect, remt de snelheid af en laat fietsers toe om in twee keer over te steken. Eveneens wordt door deze opstelling de oversteken een beetje uit het kruispunt weggetrokken. Er is nieuwe LED-verlichting geplaatst en deze led-lichten zullen 's nachts niet gedoofd worden.De volledige as Oostkamp-Moerbrugge is zone 50 geworden en ter hoogte van de basisschool de Vaart komt een dynamische zone 30. De totale investering van deze werken bedroeg ruim 625.000 euro incl BTW.(GST)