Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem) vroeg aandacht voor de verkeersveiligheid rond de scholen en dan specifiek aan de Pittemse basisschool. Hij gaf aan dat heel wat ouders en grootouders nog steeds signaleren dat er bij het begin en het einde van de schoold...

Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem) vroeg aandacht voor de verkeersveiligheid rond de scholen en dan specifiek aan de Pittemse basisschool. Hij gaf aan dat heel wat ouders en grootouders nog steeds signaleren dat er bij het begin en het einde van de schooldag nog steeds een onveilige situatie heerst in de schoolomgeving. Vooral het zwaar verkeer in de Koolskampstraat komt regelmatig naar voor. "We stellen dan ook voor om bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer ter hoogte van de school in te voeren of een verbod uit te vaardigen op zwaar verkeer tijdens de cruciale uren. Er zijn ongetwijfeld al plannen, maar waarom moet het zolang duren om iets door te voeren?", opperde hij. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) legde uit dat de veiligheid rond de scholen ook voor hen prioritair is. "Een veilige schoolomgeving is dan ook één van de belangrijke punten in het mobiliteitsplan dat nu in opmaak is. Dit is echter een groot werk dat heel wat onderzoek vergt.""We voorzien echter dat dit plan eind dit jaar klaar zal zijn. Van zodra de daarin voorgestelde maatregelen goedgekeurd zijn, zullen deze ook zo snel mogelijk doorgevoerd worden. Wat het voorstel van éénrichtingsverkeer, dit ligt niet zo eenvoudig omdat de Koolskampstraat de enige weg is voor eventuele snelle hulpverlening aan het rusthuis." (JG)