Triloy kreunt onder het sluipverkeer naar LAR-Zuid en onderneemt actie: “De omwonenden zijn de overlast allemaal beu”

De bewoners van de Triloystraat en de Bedevaartweg in Rekkem zijn de verkeersonveilige situatie in hun landelijke straten spuugzat. © CB

De bewoners van de Triloystraat en de Bedevaartweg in Rekkem zijn de verkeersonveilige situatie in hun landelijke straten spuugzat. Sinds de komst van de transportzone LAR-Zuid gaan ze gebukt onder de aanhoudende terreur van agressief sluipverkeer. Ten einde raad hebben ze zich verenigd in de Actiegroep Triloystraat- Bedevaartweg.

Verkeersellende

Tijdens het weekend is het aangenaam vertoeven in de verste uithoek van Groot-Menen. Je kan er met het gezin ontspannende wandel- en fietstochtjes tussen de velden maken over rustige en verkeersluwe weggetjes, maar vanaf maandagochtend wordt alles anders. Terwijl het platteland nog zijn roes uitslaapt, barst de zotte morgen los en transformeert Triloy in een levensgevaarlijke snelweg richting LAR-Zuid. Met voortrazende autokolonnes op een haast kaarsrechte maar veel te smalle weg, de snelste en kortste route naar de transportzone. Dat er enkel plaatselijk verkeer de straat in mag, deert het regiment werknemers, koerierdiensten, bestelwagens en zware vrachtwagens niet. Onderweg lappen ze ook nog eens de snelheidsbeperkingen, verbodsborden, voorrangsregels en tonnagebeperkingen aan hun zware voet.

“De verkeersellende begint al om 4.30 uur ’s ochtends en dat duurt de hele dag tot 22.30 uur. De piekmomenten zijn de uren waarop de ploegwissels plaatsvinden. Ik denk dat regelmatige controles op die momenten veel effect kunnen hebben. Dat gebeurt echter niet”, zegt Lieven Casteele. “We maken ons zorgen om de veiligheid van onze kinderen. Mijn dochter Ella moest in de gracht springen voor een aanstormende bestelwagen van DHL. Ook de loopclub komt hier wijselijk niet meer voorbij.”

“Het verkeer passeert rakelings langs onze gevels. Om vijf uur ‘s morgens is dat hier volle bak”

De getuigenissen blijven maar komen, de ene buurtbewoner na de andere doet zijn verhaal. “Mijn dochter woont in deze straat. Ik wandel hier veel met mijn kleinkinderen”, vertelt Frank Pieters. “Zelf ben ik met mijn hond in de gracht gevallen toen ik moest wegduiken voor een grote vrachtwagen. Er wordt ook overal veel afval weggegooid. We ruimen dat regelmatig op, maar na een week ligt alles weeral vol.”

“In de Bedevaartweg duiken regelmatig tientonners op. Aan het stuur buitenlandse chauffeurs die hun GPS volgen naar de transportzone. Ik heb geen idee waar ze vandaan komen, want verderop zijn het ook allemaal kleine wegjes. Op de kruispunten voeren ze de meest hallucinante manoeuvres uit en vaak belanden ze in de gracht”, getuigt Norbert Deprez.

Verwensingen en bedreigingen

Christophe Bouché heeft noodgedwongen zijn slaapkamer verhuisd naar de achterkant van zijn woning en plaatste geluidswerende isolatie. “Het is niet meer mogelijk om vooraan te slapen. Onze huizen hebben geen trottoirs en staan vlak tegen de straat. Het verkeer passeert rakelings langs onze gevels. Om vijf uur ‘s morgens is dat hier volle bak. Mijn buurman, die de nacht doet, kan ook nauwelijks de slaap vatten als hij thuiskomt van zijn werk”, zegt Christophe.

Actiegroep Triloystraat-Bedevaartweg’ plaatste al zwarte vlaggen en zelf gefabriceerde verkeersborden op de sluipwegen naar LAR-Zuid.
Actiegroep Triloystraat-Bedevaartweg’ plaatste al zwarte vlaggen en zelf gefabriceerde verkeersborden op de sluipwegen naar LAR-Zuid. © CB

“Vooral de Fransen, die hier voorbijkomen om te gaan werken op de LAR-Zuid, tonen geen greintje respect voor ons. Ze rijden snel en kijken naar niemand om… Als we onze garage of oprit willen verlaten met de auto, wordt er getoeterd of krijgen we een middenvinger toegestoken… Aan onze eigen voordeur krijgen we verwensingen toegeslingerd en zelfs bedreigingen. Niet alleen door mannen, ook vrouwen laten zich niet onbetuigd…”

Petitie

In het verleden luidde de buurt al twee keer de alarmbel in onze krant. De eerste keer was nog tijdens de eindfase van de aanleg van LAR Zuid, toen het zware werfverkeer veelvuldig langs de huizen denderde. De tweede keer was precies een jaar geleden, toen Beweging.net Rekkem een verkeerstelling hield en een uitgebreid dossier opmaakte. Eén opvallende evolutie drie krantenartikels later: de groep mistevreden omwonenden op de foto wordt elke keer groter. De vastberadenheid om er iets aan te doen groeit. Allemaal ondervinden ze aan den lijve hoe de verkeerssituatie sinds de uitbreiding van de LAR blijft escaleren. “Dit is een drama. De situatie blijft aanhouden en we worden niet gehoord. Onze mensen zijn het allemaal beu”, zegt Lieven Casteele.

“Binnenkort gaan we naar het stadhuis om een brief en een petitie aan de burgemeester te overhandigen”

En dus is het tijd om actie te voeren. De buurt riep de Facebookpagina ‘Actiegroep Triloystraat-Bedevaartweg’ in het leven. Ze plaatsten zwarte vlaggen en zelf gefabriceerde verkeersborden ‘Einde autosnelweg’ langs het traject. “Intussen hebben we ook hulp ingeroepen van Groen Menen en binnenkort gaan we naar het stadhuis om een brief en een petitie aan de burgemeester te overhandigen”, besluit Lieven.

Politiecontroles

Schepen van Mobiliteit Patrick Roose rekent erop om de verkeersoverlast in de Triloystraat weg te werken met de recent aangepaste verkeerssituatie. “Naar aanleiding van de melding van de bezorgde bewoners rond de hogere verkeersdruk en onaangepast rijgedrag zocht ik samen met verkeersdeskundigen van de stad en lokale politie naar de meest passende oplossing.”

“We breidden het verbod op vrachtwagens in de Triloystraat uit naar alle gemotoriseerd vervoer waardoor alleen nog plaatselijk verkeer toegelaten is. Dat wil zeggen dat er naast alle fietsers en wandelaars alleen gemotoriseerd verkeer in mag, dat bestemd is voor de buurtbewoners. Verkeer voor het bedrijventerrein LAR Zuid wordt als niet plaatselijk beschouwd en is dus verboden. We opteerden heden niet voor een knip omdat de Triloystraat een lange, smalle straat is waardoor dit type maatregel vooral de buurtbewoners zelf en het plaatselijk bedrijf zouden treffen.”

“De politie voerde al meerdere controles uit op de naleving en doet de nodige vaststellingen” – schepen Patrick Roose

“We hebben de bedrijven op LAR Zuid aangeschreven, werkgevers en werknemers zijn op de hoogte. De politie voerde al meerdere controles uit op de naleving en doet de nodige vaststellingen. In de voorbije maand januari vonden 13 toezichtmomenten plaats, waarbij 12 overtredingen op het plaatselijk verkeer vastgesteld werden.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee er een goede en veilige verkeersituatie kunnen realiseren. We beseffen wel dat we iedere weggebruiker er moeten overtuigen om zijn of haar rijgewoonte aan te passen om via LAR Noord naar het bedrijventerrein te rijden en dat dit de nodige tijd vergt.”

“De huidige toestand bevestigt nogmaals dat een overheid verkeersveiligheid niet op haar eentje kan maken maar dat het een opdracht is voor alle weggebruikers samen. Ik blijf alvast steeds beschikbaar voor de buurtbewoners om samen met hen de evolutie op te volgen”, aldus schepen Roose.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.