Concreet zal het verkeer na de heraanleg van de Markt zich nog enkel vanuit de richting van de Oostendestraat en de Burg via de Markt in de richting van de Zuidstraat voortbewegen. Nu is er verkeer in beide richtingen mogelijk.
...

Concreet zal het verkeer na de heraanleg van de Markt zich nog enkel vanuit de richting van de Oostendestraat en de Burg via de Markt in de richting van de Zuidstraat voortbewegen. Nu is er verkeer in beide richtingen mogelijk.Het stadsbestuur heeft tijdens de uitwerking van de plannen de bevolking al een aantal keer geïnformeerd en doet dat op donderdagavond 14 juni nog een keer. Dan wordt er een vrij concreet masterplan voor de stadskernvernieuwing voorgelegd."Het eenrichtingsverkeer op de Markt zal inderdaad van noord naar zuid plaatshebben", bevestigt schepen van Informatie Lieselotte Denolf. "We hebben daar een duidelijke visie over en zullen die naar de bevolking communiceren. Wel wachten we nog tellingen af om te zien hoe we het verkeer gaan organiseren naar de omliggende straten toe. Plus: welke straten er eventueel ook eenrichtingsverkeer zullen krijgen. Maar we houden sowieso vast aan de genoemde enkele richting op de Markt."Het masterplan zal na de laatste participatieronde van 14 juni nog een finishing touch krijgen. "We hebben de ambitie om het bestaande groen in de binnenstad op te waarderen en kwalitatieve publieke ruimte te ontwikkelen", vervolgt schepen Denolf. "Voorts willen we de zwakke weggebruiker zoveel mogelijk voorrang geven, een betere link tussen het station en de stadskern realiseren, Torhout als schoolstad promoten, de uitstraling van het stadscentrum verhogen en een aantal strategische sites ontwikkelen. Ook zullen we van het oud-stadhuis op de Markt een volkspaleis maken en enkele nu nog verborgen stadstuinen voor iedereen openstellen. En uiteraard voorzien we de nodige maatregelen inzake mobiliteit en parkeren.""De plannen voor de stadskernvernieuwing zouden in het voorjaar van 2019 in hun voorontwerpfase moeten belanden en in het najaar van 2019 in hun ontwerpfase", vult waarnemende burgemeester Kristof Audenaert aan. "De uitvoering zal naar verwachting ten laatste in de periode van 2021 tot 2023 gebeuren."