Verkeersveiligheid stond al tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hoog op de politieke agenda. Vooral de fietsveiligheid in de drukke, maar erg smalle Stationstraat was veelbesproken. De meeste partijen, waaronder meerderheidspartij Open VLD, zijn voorstander om de centrumstraat als fietsstraat in te richten. De nieuwe meerderheid kocht nu twee verkeerstellers aan om concrete data te verzamelen. Een teller staat in de centrale Stationsstraat.
...

Verkeersveiligheid stond al tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hoog op de politieke agenda. Vooral de fietsveiligheid in de drukke, maar erg smalle Stationstraat was veelbesproken. De meeste partijen, waaronder meerderheidspartij Open VLD, zijn voorstander om de centrumstraat als fietsstraat in te richten. De nieuwe meerderheid kocht nu twee verkeerstellers aan om concrete data te verzamelen. Een teller staat in de centrale Stationsstraat."In deze straat is de fietsveiligheid een groot aandachtspunt", vertelt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD), die zelf in de buurt woont. "Fietsers rijden er vaak op het voetpad omdat de rijweg te smal is om zowel fietsers en auto's veilig te laten rijden. Akkoord, fietsen op het voetpad mag niet, maar we voeren een gedoogbeleid. Het kan ook andersom: autobestuurders die over het voetpad rijden om fietsers voorbij te steken. Hoe dan ook kan deze situatie niet blijven duren." "De rijweg zelf is eigendom van het agentschap Wegen en Verkeer, de voetpaden behoren tot de stad. Wij zijn voorstander van fietsstraten, waarbij automobilisten verplicht achter fietsers moeten blijven. Het tijdverlies voor wagens is vervolgens beperkt tot zo'n twintig seconden, wat erg weinig is met het oog op veiligheid. Om ons idee kracht bij te zetten bij AWV, hebben we dus verkeerstellers aangekocht. De toestellen meten onder andere het aantal passages, de snelheid en het type voertuig - waaronder vracht- en personenwagens en fietsers. Deze tellingen zijn nodig om een duidelijk beeld te krijgen van de verkeersstromen en -intensiteit. De gegevens waar we op vandaag over beschikken, dateren al van zo'n acht jaar terug en zijn dus dringend een update toe. Met het nieuwe cijfermateriaal kan de nieuw op te richten mobiliteitsraad aan de slag en kunnen we naar AWV stappen." De aankoopprijs van de tellers bedraagt 5.200 euro. "We hebben alles zelf in de hand", vervolgt Defreyne. "We laten de tellers tot twee weken op eenzelfde plaats hangen. Na de Stationsstraat kan bijvoorbeeld de Hoogstraat aan de beurt zijn. Maar ook de Nederen Heirweg en Stampaerthoekweg, waar veel sluipverkeer zou zijn, willen we onder de loep nemen." Mochten er fietsstraten komen, worden ze te gepasten tijde geëvalueerd. (TVA)