"De Deken Jonckheerestraat is een fietsstraat met parkeer- en stationeerverbod. Het valt op dat dit verbod meermaals genegeerd wordt", liet Vicky Claeys (Sp.a) opmerken tijdens de voorbije gemeenteraad. "Dat leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers. Waarom het eenrichtingsverkeer niet uitbreiden over de hele lengte van de Deken Jonckheerestraat?"
...