"De Deken Jonckheerestraat is een fietsstraat met parkeer- en stationeerverbod. Het valt op dat dit verbod meermaals genegeerd wordt", liet Vicky Claeys (Sp.a) opmerken tijdens de voorbije gemeenteraad. "Dat leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers. Waarom het eenrichtingsverkeer niet uitbreiden over de hele lengte van de Deken Jonckheerestraat?"
...

"De Deken Jonckheerestraat is een fietsstraat met parkeer- en stationeerverbod. Het valt op dat dit verbod meermaals genegeerd wordt", liet Vicky Claeys (Sp.a) opmerken tijdens de voorbije gemeenteraad. "Dat leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers. Waarom het eenrichtingsverkeer niet uitbreiden over de hele lengte van de Deken Jonckheerestraat?""Er mag daar inderdaad niet geparkeerd worden, dat klopt", antwoordt schepen van mobiliteit Lobke Maes (CD&V). "Het is dus in eerste instantie een kwestie van handhaving, regelmatig daar een politieagent posteren kan een deel van de oplossing zijn. Er is voldoende plaats op de centrumparkings om je kind af te halen na school of de jeugdbeweging.""Bovendien wordt tijdens de piekmomenten ook de Goudbergstraat overbelast", weet raadslid Claeys. "Bezoekers van de Porseleinhallen of ouders die hun kinderen ophalen, parkeren in de Goudbergstraat. Vaak in zones waar dat niet toegelaten is. Het zorgt er ook voor dat de bewoners niet langer hun wagen kunnen plaatsen in de eigen straat. Bovendien leidt het ook tot lange files. Zou het geen oplossing zijn om in de Goudbergstraat eenrichtingsverkeer in te voeren? En kan er geen sensibiliseringsactie gevoerd worden samen met de scholen en de jeugdverenigingen om tot een veilige verkeerssituatie te komen? Met de bouw van de nieuwe sportzaal en de academie voor muziek en woord zal de situatie er niet op verbeteren." Raadslid Hendrik Libeer (CD&V), die in de Goudbergstraat woont, bevestigt dat de parkeerdruk enorm is toegenomen. En dat het verkeersreglement niet wordt nageleefd."Het is zeker een goede zaak om scholen en jeugdbewegingen te sensibiliseren om daar niet te parkeren", aldus schepen Maes. "De verkeers- en parkeerdrukte moet opgenomen worden in het bredere verhaal van het masterplan en mobiliteitsplan.""Laat ons dan zoeken naar tussenoplossingen", suggereert Vicky Claeys. "Het is nog lang wachten tot een masterplan wordt uitgevoerd."