Tegelijk met het opnemen van de filmpjes werden door een gerechtsdeurwaarder twee processen-verbaal opgemaakt, waarin de reële verplaatsingstijd vanuit respectievelijk Ko...