In totaal waren 131 voertuigen betrokken bij de kettingbotsing op 3 december 2013 in dichte mist. Vierenzeventig betrokken bestuurders werden voor de politierechter gedaagd. De rechter moest oordelen of hun rijgedrag al dan niet aangepast was aan de weersomstandigheden.
...

In totaal waren 131 voertuigen betrokken bij de kettingbotsing op 3 december 2013 in dichte mist. Vierenzeventig betrokken bestuurders werden voor de politierechter gedaagd. De rechter moest oordelen of hun rijgedrag al dan niet aangepast was aan de weersomstandigheden.Er werden slechts twee bestuurders volledig vrijgesproken. De overige beklaagden kregen straffen gaande van milde geldboetes tot voorwaardelijke celstraffen.Minimale strafbaarstellingHet OM vraagt een volledige bevestiging van het vonnis van de politierechtbank. "Ik kan dus akkoord gaan met de minimale strafbaarstelling die de politierechter toegepast heeft", zei de openbare aanklager woensdag bij de start van het proces. "Er zijn hoge kosten gemaakt voor het deskundigenverslag, waarvan elke veroordeelde zijn deel moet dragen. Vandaar dat de minimale geldboetes opportuun zijn." Het totale kostenplaatje van het onderzoek bedraagt meer dan 80.000 euro.De politierechter oordeelde in eerste aanleg dat de mist niet gezien moet worden als een overmachtssituatie. Een redenering die het OM volgt. "De mist was niet onvoorzienbaar. De intensiteit ervan misschien wel, maar dat is net een inherent kenmerk van mist. Er was reeds filevorming voor de eerste aanrijdingen. Er zijn dus bestuurders die wel tijdig konden stoppen, omdat ze hun snelheid wel voldoende aangepast hadden", aldus de openbare aanklager.Drie woensdagenDe rechtbank trok drie woensdagen uit om de beroepen uit de vier blokken van het ongeval te behandelen. Woensdag wordt blok één behandeld, waarvan achttien bestuurders beroep aantekenden. Na de middag worden nog twee beroepen uit blok twee van de kettingbotsing behandeld. Op 16 september staat blok vier op de agenda, met 24 politieberoepen. Op 23 september worden vijftien processen overgedaan uit het derde blok.Alle dossiers worden daarna in beraad genomen. Het vonnis zal op 25 november geveld worden.(Belga)