Voortaan zullen fietsers van genoemde verbindingen kunnen gebruik maken als veiligere alternatieven voor de gewone wegen.
...