Het oppositieraadslid had in een vorige zitting al aangedrongen op het terugplaatsen van de verdwenen paaltjes, maar dat is intussen nog altijd niet gebeurd. Burgemeester Luc Derudder vertelde al contact te hebben opgenomen met AWV (de beheerder van de weg) maar door de coronamaatregelen, ziekte en vak...

Het oppositieraadslid had in een vorige zitting al aangedrongen op het terugplaatsen van de verdwenen paaltjes, maar dat is intussen nog altijd niet gebeurd. Burgemeester Luc Derudder vertelde al contact te hebben opgenomen met AWV (de beheerder van de weg) maar door de coronamaatregelen, ziekte en vakantie van de betrokken persoon werden de paaltjes tot op heden nog niet geplaatst. Er werd de burgemeester beloofd dat de paaltjes in de loop van de maand september er zeker zullen staan. Oppositielid Lefebre bracht ook de manke huisvuilophaling in de gemeente ter sprake. Volgens het raadslid zou in de voorbije weken tijdens de reguliere ophalingen een aantal straten vergeten zijn. Dit werd pas in orde gebracht na contact met IVIO. Het raadslid informeerde dan ook naar de reden van die mankementen. Schepen Jacques Goemaere lichtte de vergetelheid even toe. Volgens hem zijn er wellicht diverse redenen. "Tijdens de zomer zijn soms andere ploegen aan het werk. Dan raakt al sneller iets vergeten of over het hoofd gezien. Routes kunnen ook anders worden gereden afhankelijk van de chauffeur. Sommige routes worden ook anders gereden omdat er wegwerkzaamheden zijn. Het is ook zo dat op warme dagen de ophalers vroeger uitrijden en wanneer mensen hun zakken pas na 6 uur buiten zetten kan dit problemen geven. Vandaar het belang van het tijdig buiten zetten van het afval. Wanneer men echter vaststelt dat het afval niet is opgehaald kan men contact opnemen met milieu-intercommunale IVIO op 05131 17 96. (CLY)