Piet De Rycke (CD&V) pleitte voor LED-verlichting in de nieuwe verlichtingsinfrastructuur. "Niet enkel goed voor het milieu maar ook voor de energiefactuur", denkt...