Dat blijkt uit het antwoord dat minister Peeters gaf op een parlementaire vraag van Annick Lambecht over dit onderwerp.

"Als parlementslid uit de commissie mobiliteit betreur ik ten zeerste dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid van Lissewege en Zwankendamme niet prioritair blijven in het beleid. De verkeersdrukte zwaar verkeer is immers nog steeds immens aan de verkeerslichten Lissewege. Ik vroeg nu aan stad Brugge of men weet heeft van dit standpunt van Minister Peeters en of men daarmee akkoord gaat. Ik vroeg ook minister Peeters op welke tellingen ze zich baseert om te stellen dat er 'minder' zwaar verkeer daar rijdt."

Het antwoord van Minister Peeters

"Het is geen slechte praktijk om bij een evaluatie verregaande vragen te durven stellen, wat in de praktijk niet noodzakelijkerwijs een schrapping impliceert. Dat zou immers de evaluatie op zichzelf overtollig maken. Op vandaag blijkt dat de verkeersdrukte -van zwaar doorgaand verkeer- op de N31 beduidend is afgenomen door de komst van de A11, waardoor een ondertunneling en het complex Zwankendamme minder prioritair zijn voor deze legislatuur."

"Daarom wil ik, in overleg met het stadsbestuur van Brugge, nu eerst inzetten op de projecten van het regeerakkoord, alvorens verdere evaluaties, of kosten baten oefeningen op te starten voor de ondertunneling van Lissewege en het complex Zwankendamme. Ik wil er trouwens op wijzen dat de ondertunneling in Lissewege nog helemaal niet uitgewerkt was."

Dat blijkt uit het antwoord dat minister Peeters gaf op een parlementaire vraag van Annick Lambecht over dit onderwerp."Als parlementslid uit de commissie mobiliteit betreur ik ten zeerste dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid van Lissewege en Zwankendamme niet prioritair blijven in het beleid. De verkeersdrukte zwaar verkeer is immers nog steeds immens aan de verkeerslichten Lissewege. Ik vroeg nu aan stad Brugge of men weet heeft van dit standpunt van Minister Peeters en of men daarmee akkoord gaat. Ik vroeg ook minister Peeters op welke tellingen ze zich baseert om te stellen dat er 'minder' zwaar verkeer daar rijdt."