Hierdoor lopen de werken minstens een half jaar vertraging op. De vermoedelijke startdatum is naar 2020 verschoven. De geplande omleidingsweg zou lopen van de Woumenweg, vlakbij de Eikhofstraat, richting Kaaskerke. Verder zou die over de IJzer en onder de spoorweg door gaan om dan verder in de Kaaskerkestraat aan te sluiten. In de Woumenweg zouden dan verkeerslichten komen terwijl er in de Kaaskerkestraat een rotonde zou gerealiseerd worden.

Al heel wat jaren worstelen de Diksmuidse politici met deze omleidingsweg ofwel de ring in de volksmond. De aanvraag werd ingediend net voor de verkiezingen en de werken zouden dan midden 2019 kunnen starten. "Er waren te veel wijzigingen aangebracht", reageert burgemeester Lies Laridon (CD&V). "De Vlaamse Waterweg had kritiek op de compensatie van gronden omdat de omleidingsweg voor een stuk door overstromingsgebied loopt. Het Agentschap Natuur en Bos wil dan weer een grondcompensatie voor het struikgewas. Het gaat om een beperkte strook richting de Woumenweg."

"Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die de vergunning aanvroeg, deed de nodige aanpassingen in functie van die bezwaren. De minister stelt nu dat daardoor een nieuw openbaar onderzoek nodig is. Ik begrijp dat die wijzigingen te groot zijn om zonder inspraak door te voeren. Het betekent wel dat het dossier een half jaar vertraging oploopt. Mocht de minister het wel hebben goedgekeurd was er een risico dat omwonenden naar de Raad van State zouden stappen. Het is beter om het dossier nu te herstarten dan dat later de werken zouden worden stilgelegd door een negatieve uitspraak van de Raad van State. Het dossier zit niet in de diepvries. Het munitieonderzoek bijvoorbeeld wordt afgerond. Ik blijf erin geloven dat de Vlaamse overheid de eerste spadesteek in 2020 zal kunnen zetten. Aan het tracé verandert er niets."

Schepen Kurt Vanlerberghe was in Brussel tijdens de bespreking in de omgevingsvergunningscommissie en reageert: "Ik was er toen de omgevingsvergunningscommissie een negatief advies gaf. De minister heeft dat gevolgd. Opnieuw een half jaar vertraging minimum want de planning hangt af van wanneer AWV de aanvraag opnieuw indient. Het is in Vlaanderen zo moeilijk om een groot project erdoor te krijgen. Bijkomende grondinname betekent uiteraard een nieuw openbaar onderzoek maar over het verloop stel ik me vragen. Het duurde een jaar vooraleer de vergunning werd aangevraagd. Plots dienen verschillende overheidsinstanties dan bezwaar in waardoor het dossier vertraging oploopt. De vier particuliere bezwaren heeft de minister zelfs nog niet beoordeeld. Laat ons hopen dat de werken tegen 2020 kunnen starten."

(ACK)

Hierdoor lopen de werken minstens een half jaar vertraging op. De vermoedelijke startdatum is naar 2020 verschoven. De geplande omleidingsweg zou lopen van de Woumenweg, vlakbij de Eikhofstraat, richting Kaaskerke. Verder zou die over de IJzer en onder de spoorweg door gaan om dan verder in de Kaaskerkestraat aan te sluiten. In de Woumenweg zouden dan verkeerslichten komen terwijl er in de Kaaskerkestraat een rotonde zou gerealiseerd worden.Al heel wat jaren worstelen de Diksmuidse politici met deze omleidingsweg ofwel de ring in de volksmond. De aanvraag werd ingediend net voor de verkiezingen en de werken zouden dan midden 2019 kunnen starten. "Er waren te veel wijzigingen aangebracht", reageert burgemeester Lies Laridon (CD&V). "De Vlaamse Waterweg had kritiek op de compensatie van gronden omdat de omleidingsweg voor een stuk door overstromingsgebied loopt. Het Agentschap Natuur en Bos wil dan weer een grondcompensatie voor het struikgewas. Het gaat om een beperkte strook richting de Woumenweg.""Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die de vergunning aanvroeg, deed de nodige aanpassingen in functie van die bezwaren. De minister stelt nu dat daardoor een nieuw openbaar onderzoek nodig is. Ik begrijp dat die wijzigingen te groot zijn om zonder inspraak door te voeren. Het betekent wel dat het dossier een half jaar vertraging oploopt. Mocht de minister het wel hebben goedgekeurd was er een risico dat omwonenden naar de Raad van State zouden stappen. Het is beter om het dossier nu te herstarten dan dat later de werken zouden worden stilgelegd door een negatieve uitspraak van de Raad van State. Het dossier zit niet in de diepvries. Het munitieonderzoek bijvoorbeeld wordt afgerond. Ik blijf erin geloven dat de Vlaamse overheid de eerste spadesteek in 2020 zal kunnen zetten. Aan het tracé verandert er niets." Schepen Kurt Vanlerberghe was in Brussel tijdens de bespreking in de omgevingsvergunningscommissie en reageert: "Ik was er toen de omgevingsvergunningscommissie een negatief advies gaf. De minister heeft dat gevolgd. Opnieuw een half jaar vertraging minimum want de planning hangt af van wanneer AWV de aanvraag opnieuw indient. Het is in Vlaanderen zo moeilijk om een groot project erdoor te krijgen. Bijkomende grondinname betekent uiteraard een nieuw openbaar onderzoek maar over het verloop stel ik me vragen. Het duurde een jaar vooraleer de vergunning werd aangevraagd. Plots dienen verschillende overheidsinstanties dan bezwaar in waardoor het dossier vertraging oploopt. De vier particuliere bezwaren heeft de minister zelfs nog niet beoordeeld. Laat ons hopen dat de werken tegen 2020 kunnen starten."(ACK)