Het nieuwe fietspad langs de Poperingestraat gaat om de tweede fase van de aanleg van de fietsverbinding Poperinge-Woesten. De eerste fase, waarvoor de Provincie als aanbestedende overheid optrad, werd in 2018 reeds ingehuldigd. Het nieuwe fie...

Het nieuwe fietspad langs de Poperingestraat gaat om de tweede fase van de aanleg van de fietsverbinding Poperinge-Woesten. De eerste fase, waarvoor de Provincie als aanbestedende overheid optrad, werd in 2018 reeds ingehuldigd. Het nieuwe fietspad betreft aanliggende enkelrichtingsfietspaden in rode betonstraatstenen over een lengte van 1,4 kilometer, met een breedte van 1,50 meter. Net voor het kruispunt met de Elzendammestraat en de Burgweg, komende vanuit Poperinge, werd een fietsoversteek aangelegd geflankeerd met verkeersremmende maatregelen. Het maakt de overgang tussen het dubbelrichtingsfietspad, die gerealiseerd werd in de eerste fase, en de nieuwe enkelrichtingsfietspaden. Een verkeersonveilige situatie werd zo weggewerkt. De werken werden gegund aan Degro bvba uit Ieper voor een totaal bedrag van 2.760.302,35 euro. Daarvan was een bedrag van 230.627,70 euro (excl. BTW) ten laste van de Provincie. De rest van de kosten werd gedragen door de stad Ieper, de gemeente Vleteren en nutsbedrijf Aquafin. Samen met de aanleg van de fietspaden werd onder meer ook het rioolstelsel vervangen en het wegdek vernieuwd. De werken gingen van start op 7 januari 2019 en namen 235 werkdagen in beslag. (LBR)