"Het typische aan maatregelen omtrent mobiliteit is dat het draagvlak ervoor pas later komt", verklaart Kris Peeters zijn uitspraak. Hij was ooit de eerste fietsambtenaar bij stad Antwerpen en geeft les in de opleiding verkeerskunde en mobiliteit in de PXL Hogeschool in Hasselt. "In steden waar indertijd voetgangerszones werden ingevoerd, merkte je dat ook. Eerst komt er tegenstand en enkele jaren later is er de tegenovergestelde beweging. Handelaars zijn dan vragende partij om deel te mogen uitmaken van die zone. Het is dus heel fijn en moedig van het Kortrijkse bestuur dat ze als eerste Vlaamse stad een maandelijkse autoloze zondag willen invoeren, maar eigenlijk zouden ze dat beter gewoon beslissen. Als je dan nog een referendum wil houden, doe dat dan een jaar later, nadat iedereen de voordelen van die autoloze zondagen heeft ingezien."
...

"Het typische aan maatregelen omtrent mobiliteit is dat het draagvlak ervoor pas later komt", verklaart Kris Peeters zijn uitspraak. Hij was ooit de eerste fietsambtenaar bij stad Antwerpen en geeft les in de opleiding verkeerskunde en mobiliteit in de PXL Hogeschool in Hasselt. "In steden waar indertijd voetgangerszones werden ingevoerd, merkte je dat ook. Eerst komt er tegenstand en enkele jaren later is er de tegenovergestelde beweging. Handelaars zijn dan vragende partij om deel te mogen uitmaken van die zone. Het is dus heel fijn en moedig van het Kortrijkse bestuur dat ze als eerste Vlaamse stad een maandelijkse autoloze zondag willen invoeren, maar eigenlijk zouden ze dat beter gewoon beslissen. Als je dan nog een referendum wil houden, doe dat dan een jaar later, nadat iedereen de voordelen van die autoloze zondagen heeft ingezien."Het is inderdaad niet zeker dat het referendum ook zal leiden tot het invoeren van de maatregel. Een meerderheid van de Kortrijkzanen moeten immers voor stemmen. Vooral horeca-uitbaters staan er niet om te springen. "Nochtans zijn er voor hen alleen maar voordelen", beweert Peeters. "Dat moet, heel raar, telkens opnieuw bewezen worden. Uit onderzoek blijkt dat er in autoluwe of -vrije zones steevast meer bezoekers zijn en dat die ook langer blijven. Mensen die boodschappen doen met de fiets zijn ook loyale klanten. Ze nemen misschien minder mee, maar dat compenseren ze door vaker langs te komen en meer impulsaankopen te doen. Bovendien overschatten zelfstandigen vaak het aantal klanten dat hen bezoekt met de auto. Dat komt omdat die groep verhoudingsgewijs zelf meer met de auto rijdt. Geloof mij, er zal niemand failliet gaan als er effectief een maandelijkse autovrije zondag komt in het centrum van Kortrijk. Je zal hoogstens een verschuiving zien. Want de ene zaak is daar nu eenmaal meer geschikt voor dan de andere." Ook heel wat ouderen en mensen met een handicap lieten hun ongenoegen al blijken op sociale media. Zij zien geen andere mogelijkheid om zich te verplaatsen dan met de auto en voelen zich tekort gedaan. Daar moet Kris Peeters toch even om lachen. "Er zijn uiteraard mensen die niet zonder auto kunnen, maar daar voorziet het bestuur ongetwijfeld uitzonderingen voor. Wat je vooral merkt bij dergelijke maatregelen is wat ik een 'omgekeerd Lazarus-effect' noem. Plots heeft iedereen wel iets. Terwijl het ook voor ouderen bijvoorbeeld aangenaam kan zijn om eens rustig over te steken zonder auto's in de buurt. Bovendien moeten we oppassen dat we beleid niet baseren op minderheidsgroepen. Als we bijvoorbeeld een gemiddeld kind van acht jaar in het achterhoofd houden, dan kunnen we concluderen dat een autoloze zondag voor hem wél voordelig is.""Het is gewoon een kwestie van wennen", besluit Kris Peeters. "Mensen zijn zodanig geprogrammeerd om als robotjes op dat voetpad te wandelen dat ze zich nu nog niet kunnen inbeelden wat ze met heel de straat moeten doen. Dat komt wel. Ik ben zelf heel benieuwd naar het antwoord van de Kortrijkzanen." Of de maandelijkse autoloze zondagen er ook effectief komen, weten we op zondag 20 oktober.