"Het typische aan maatregelen omtrent mobiliteit is dat het draagvlak ervoor pas later komt", verklaart Kris Peeters zijn uitspraak. Hij was ooit de eerste fietsambtenaar bij stad Antwerpen en geeft les in de opleiding verkeerskunde en mobiliteit in de PXL Hogeschool in Hasselt. "In steden waar indertijd voetgangerszones werden ingevoerd, merkte je dat ook. Eerst komt er tegenstand en enkele jaren later is er de tegenovergestelde beweging. Handelaars zijn dan vragende partij om deel te mogen uitmaken van die zone. Het is dus heel fijn en moedig van het Kortrijkse bestuur dat ze als eerste Vlaamse stad een maandelijkse autoloze zondag willen invoeren, maar eigenlijk zouden ze dat beter gewoon beslissen. Als je dan nog een referendum wil houden, doe dat dan een jaar later, nadat iedereen de voordelen van die autoloze zondagen heeft ingezien."
...