De werken die in verschillende fasen verliepen, begonnen in de vorige legislatuur. De aannemer legde dubbele rioleringen aan, vernieuwde het wegd...

De werken die in verschillende fasen verliepen, begonnen in de vorige legislatuur. De aannemer legde dubbele rioleringen aan, vernieuwde het wegdek, de voetpaden en de fietspaden. Waar het kon werden ook kleine parkeerhavens en parkeerruimtes gerealiseerd. Met de afwerking van de doortocht van de gewestweg is ook een van de grootste openbare werken van de voorbije decennia in Harelbeke afgerond. Totale kostprijs: 13 miljoen euro waarvan 5,6 miljoen euro voor rekening van het Vlaams Gewest. Momenteel zijn er andere belangrijke werken bezig: de bouw van een nieuw sluizencomplex op de Leie, de aanleg van de nieuwe brug in het stadscentrum en de daarop aansluitende herinrichting van het marktplein annex Leieboorden.(DJW)