Het wegdek was ter hoogte van de uitgevoerde werken ernstig beschadigd. Onderzoek wees uit dat de toestand van de riolering daar voor iets tussen zat. Zowel de weg als de riolering moesten dan ook dringend aangepakt te wor...

Het wegdek was ter hoogte van de uitgevoerde werken ernstig beschadigd. Onderzoek wees uit dat de toestand van de riolering daar voor iets tussen zat. Zowel de weg als de riolering moesten dan ook dringend aangepakt te worden. Het wegdek werd opengebroken en de bestaande rioolbuis vervangen. Het Vlaams gewest maakte van de gelegenheid gebruik om het wegdek mee te vernieuwen."Dankzij de inzet van de aannemer, Growebo nv, kon het wegdek vandaag weer opengesteld worden. In volle coronacrisis werd er toch verder gewerkt, wat niet altijd even evident was", vertelt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A) "Er was een verminderde capaciteit van leveranciers, beperkte personeelsinzet, .... De voorzichtige versoepeling van de coronamaatregelen zorgde er voor dat diverse onderaannemers met een overvolle planning kwamen te zitten.""We maakten echter het beste van deze vreemde tijden. De aangrenzende handelaars en winkels mochten door de lockdownmaatregelen niet open. Door in deze periode een versnelling hoger te schakelen werd de hinder voor de aangrenzende handelaars dan ook beperkt."(Annelies Nollet)