IN KAART Ruim 270 miljoen euro voor betere verkeersveiligheid, fietspaden en haveninfrastructuur in West-Vlaanderen

Minister Lydia Peeters keurde 150 projecten in West-Vlaanderen goed. © Kris Van de Sande
Phebe Somers

In het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) stelt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, haar plannen voor 2022 voor. In onze provincie wordt exact 271.798.441 euro gepompt om onze verkeersinfrastructuur naar een hoger niveau te tillen. Vooral in Brugge en aan de kust worden er serieuze bedragen bovengehaald.

In totaal gaat het over 150 projecten. “Drie kernwoorden staan centraal binnen mijn beleid: fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid”, aldus de minister. De Vlaamse overheid zal forse bedragen investeren in het onderhoud en de veiligheid en vernieuwing van (water)wegen, fietspaden en kunstwerken (bruggen, tunnels en keermuren, red.).

Veilig fietsen

In West-Vlaanderen maakt het budget voor fietsprojecten slechts een kleine 20 procent van het totaal uit. Een cijfer dat om nuancering vraagt. “Deze legislatuur worden er recordbedragen geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Over heel Vlaanderen gaat het over een verdriedubbeling in vergelijking met de vorige legislatuur. We zullen niet in één keer alle fietspaden op topniveau kunnen worden gebracht, maar kan er wel een forse inhaaloperatie gebeuren”, verklaart Mercedes Van Volcem, Vlaams Parlementslid en lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken

Deze legislatuur wordt er drie keer zoveel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur dan tijdens de vorige

“20 procent lijkt een laag percentage. Maar in West-Vlaanderen specifiek trekken bepaalde projecten het totaalbudget serieus omhoog, zoals de investeringen in de haveninfrastructuur. Daarnaast is de effectieve kost van een fietspad, dat in deze berekening wordt meegenomen, relatief laag. Maar bij zo’n werken horen ook onteigeningen, andere onderhoudswerken aan de rijweg… Die kosten zitten niet in het fietsbudget.”

Dure sluis

Het blijft niet bij fietspaden alleen. In het GIP staan plannen voor elektrische bussen van De Lijn, spoorvernieuwingen en budgetten voor nieuwe stelplaatsen. Ook gevaarlijke kruispunten worden aangepakt en schoolroutes geoptimaliseerd.

Maar de grootste investeringen vinden we in het water en in de lucht. Aan de Nieuwe Sluis in Zeebrugge hangt een prijskaartje van maar liefst 36,5 miljoen euro. “Een van de allerbelangrijkste werken voor de economische toekomst van onze regio”, volgens Meyrem Van Volcem. Een heel pak ‘goedkoper’ is de instandhouding van de luchthavenstructuur in Oostende, goed voor zo’n 20 miljoen euro. Op de onderstaande kaart vind je alle projecten in jouw eigen gemeente terug. (lees verder onder de kaart)

Simulatie overstromingsgebieden

Los van de gemeentelijke werken wordt er ook een budget van 33 miljoen euro vrijgehouden voor 31 overkoepelende investeringen die nodig zijn in de provincie. Een deel daarvan zijn studies over onder andere veiligheidscoördinatie, topografie, archeologische nota's, bodemsanering... Maar ook bijvoorbeeld openbare verlichting, de uitwerking van groenvoorzieningen en het onderhoud van bruggen vallen onder deze 31 projecten.

Daarnaast wordt er 8.8 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in alle kustgemeentes. Het gaat over tien verschillende projecten. Van de inrichting van duingebieden en simulaties van superstormen tot spoorvernieuwing van de kusttram en uitbreiding van de sanitaire gebouwen. Er wordt ook gedacht aan risicogebieden voor mogelijke overstromingen. “De werken aan de kustverdediging zijn essentieel om onze regio te wapenen tegen de klimaatverandering. Dit zijn werken die vele jaren zullen duren en waar jaar na jaar budgetten voor nodig zullen zijn”, aldus Van Volcem. In de kustjachthavens wordt nog eens 14 miljoen euro geïnvesteerd, voornamelijk voor onderhoudsbaggerwerken.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.