Groen! had de trappen bekleed met 'wagens', naar aanleiding van hun tussenkomst rond het punt 'Complex Project', rond het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving.

"Wij stellen vast dat er meerdere pistes worden onderzocht langs de R8 met betrekking tot een eventuele locatiebepaling van Ikea", vertellen Carlo De Winter en Jasper Stragier (Groen!). "Er wordt momenteel een plan-MER opgemaakt waarbij de te genereren verkeerslast in kaart wordt gebracht. In het 'Complex Project' lezen we he volgende: "Ikea wenst een nieuwe vestiging in West-Vlaanderen op de site Ter Biest te Wevelgem te voorzien, met naast het Ikea-woonwarenhuis ook een commercieel- en vrijetijdsprogramma. Hiertoe wordt momenteel een plan-MER opgemaakt."

Mochten beide dossiers - deels - aan elkaar gekoppeld worden zou deze studie beter tot zijn recht komen. Daarom hebben het voorstel om de Vlaamse overheid te vragen deze beide studies aan elkaar te koppelen." aldus de Groenfractie!

(TGM-Foto TGM)

Groen! had de trappen bekleed met 'wagens', naar aanleiding van hun tussenkomst rond het punt 'Complex Project', rond het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving."Wij stellen vast dat er meerdere pistes worden onderzocht langs de R8 met betrekking tot een eventuele locatiebepaling van Ikea", vertellen Carlo De Winter en Jasper Stragier (Groen!). "Er wordt momenteel een plan-MER opgemaakt waarbij de te genereren verkeerslast in kaart wordt gebracht. In het 'Complex Project' lezen we he volgende: "Ikea wenst een nieuwe vestiging in West-Vlaanderen op de site Ter Biest te Wevelgem te voorzien, met naast het Ikea-woonwarenhuis ook een commercieel- en vrijetijdsprogramma. Hiertoe wordt momenteel een plan-MER opgemaakt." Mochten beide dossiers - deels - aan elkaar gekoppeld worden zou deze studie beter tot zijn recht komen. Daarom hebben het voorstel om de Vlaamse overheid te vragen deze beide studies aan elkaar te koppelen." aldus de Groenfractie!(TGM-Foto TGM)