Donderdag 3 september kwam de gemeenteraad opnieuw samen. Het onteigenings- en rooilijnplan voor de aanleg van fietspaden langs de Gitsbergstraat lag op tafel. Dat is de eerste stap naar de aanleg van twee vrijliggende fietspaden aan de buitenkant van de bomenrij.
...

Donderdag 3 september kwam de gemeenteraad opnieuw samen. Het onteigenings- en rooilijnplan voor de aanleg van fietspaden langs de Gitsbergstraat lag op tafel. Dat is de eerste stap naar de aanleg van twee vrijliggende fietspaden aan de buitenkant van de bomenrij.Als je weet dat zich aan beide kanten van de Gitsberg een vrij grote diepte bevindt, realiseer je je al vlug dat het een titanenwerk wordt. "Klopt", knikte schepen Rik Vanwildemeersch (CD&V). "Vooreerst zal er nogal wat grond van de omwonenden onteigend moeten worden om zo plaats te ruimen voor die twee fietspaden. Hieromtrent organiseerden we al een infovergadering met de betrokken bewoners, waarbij we de plannen uit de doeken deden. Dat betekende voor ons ook een vorm van elementaire beleefdheid, want het zou toch te gek zijn dat de bewoners voor het eerst van de plannen hoorden bij het lezen van het gemeenteraadsverslag in De Weekbode...""Eerst starten we een onderhandelingsprocedure", vervolgde Rik Vanwildemeersch. "Vanaf september bezoeken we de betrokken bewoners. Iedereen kent dan de rooilijnen. Daarna volgen eventuele onteigeningen. Na de onteigeningen volgen nog serieuze stappen zoals het opvangen van het niveauverschil. Daarna kunnen de eigenlijke fietspaden aangelegd worden. We denken dat een en ander gefinaliseerd zal worden in de loop van 2017 of begin 2018."Jan Lokere reageerde namens oppositiepartij NVA Plus: "We gaan akkoord met het concept van gescheiden gietspaden, dat hadden we immers in onze legislatuur ook al voorgesteld. Maar omdat we de plannen pas vandaag kregen, hadden we onvoldoende tijd om ze te bestuderen en daarom onthouden we ons op dit punt."(JD)