Het debat werd geleid door Veerle Deblauwe van radio 2 West-Vlaanderen. Zij modereerde samen met professor Dirk Lauwers, mobiliteitsexpert en onderzoeker aan de universiteiten van Gent en Antwerpen, De deelnemers waren Stijn Blanckaert, woordvoerder van Freesponsible, belangenvereniging van en voor automobilisten, Wout Baert, verantwoordelijke voor Fietsberaad Vlaanderen en Wouter Blomme, directeur van Unizo West-Vlaanderen. Keurig zoals het hoort gelijk verdeeld: twee voor en twee tegen.
...

Het debat werd geleid door Veerle Deblauwe van radio 2 West-Vlaanderen. Zij modereerde samen met professor Dirk Lauwers, mobiliteitsexpert en onderzoeker aan de universiteiten van Gent en Antwerpen, De deelnemers waren Stijn Blanckaert, woordvoerder van Freesponsible, belangenvereniging van en voor automobilisten, Wout Baert, verantwoordelijke voor Fietsberaad Vlaanderen en Wouter Blomme, directeur van Unizo West-Vlaanderen. Keurig zoals het hoort gelijk verdeeld: twee voor en twee tegen.Veerle legde de heren drie vragen voor:'Is dit goed voor het klimaat?' 'Is dit goed voor handelaars?' en 'Is dit goed voor de inwoners'? "Een bevraging organiseren is niet de juiste manier. We mogen van de beleidsmakers verwachten dat zij beslissingen nemen die rekening houden met alle aspecten van de samenleving: economie, kernversterking, leegstand, ecologie, enzovoort. De vraag in het referendum gaat hieraan voorbij. De individuele deelnemer aan het referendum houdt enkel rekening met zijn eigen visie of belang, los van bijvoorbeeld de impact op de zelfstandigen. Het stadsbestuur schiet hierin tekort door na te laten het volledige plaatje te schetsen en te duiden", zet Wouter Blomme meteen de toon. "Een vraag met enkel een ja of nee antwoord is niet goed. Mocht de vraag gesteld worden van drie omkaderde zondagen op een jaar in plaats van twaalf, zouden veel mensen daar misschien wel mee akkoord gaan. De stadsmensen zijn het grote slachtoffer bij een ja of neen", aldus Stijn Blanckaert.Is dit goed voor het klimaat? "Ik denk dat dit sowieso verwaarloosbaar is. Op zondag is er al niet veel volk op de baan", aldus Stijn Blanckaert. "Dat heeft weldegelijk invloed. Als je de kaart van de Vlaamse Milieumaatschappij bekijkt zie je dat bepaalde gedeelten van een stad positiever kleuren bij een autovrije dag. Het zijn misschien allemaal maar druppeltjes, maar dat helpt ook", pikt in Dirk Lauwers in. "Ik denk dat dit daar weinig aan zal bijdragen. Een zondag autovrij is wel goed. Dat creëert een patroon", zegt Wout Baert.Is dit goed voor handelaars? "De vraag is of een zondag per maand een draagvlak heeft. Misschien meteen aangepast evenementenbeleid op die dagen. Je moet rekening houden met handelaars: sommigen hangen af van mensen die met de wagen komen. Een gedragswijziging om al dan niet met de fiets te komen is niet hetzelfde als een mentaliteitswijziging. Alle inwoners van Groot-Kortrijk mogen deelnemen aan het referendum. Het overgrote deel van hen is niet getroffen en ziet enkel de 'fun factor' in het winkelwandelgebied. Toch zijn ze doorslaggevend voor het resultaat. Het tegenovergestelde is ook waar. Handelaars die in het getroffen gebied hun zaak uitbaten, maar geen Kortrijkzaan zijn, hebben geen stemrecht. Voor ons is de uitslag dus sowieso niet representatief", duidt Wouter Blomme van Unizo. "Niet alleman kan even goed met de fiets rijden. De fiets is geen alternatief voor oudere mensen of mensen met een rolstoel. Wat ook als mensen van buiten de stad met de wagen komen? Zij zullen zeggen 'oei, we mogen niet binnen'. Dit risico loop je dan twaalf keer per jaar. Het kan misschien een goed idee zijn een shuttledienst in te zetten tussen de randparkings en het centrum", meent Stijn Blanckaert. "Naar de horeca gaan of gaan shoppen kan toch nog op die dagen. Al bij al 500 meter te voet gaan is een vrij beperkte afstand", zegt Wout Baert.Is dit goed voor de inwoners? De meningen bij het panel zijn verdeeld."Je kan de auto verder parkeren en naar de stad fietsen of het openbaar vervoer nemen. De kinderen kunnen ook op straat spelen", zegt professor Lauwers. "Je vergeet een ding: de bussen, taxi's en ambulancediensten mogen er wel rijden. Dus veel ruimte om te spelen zal er niet zijn", anticiperen Wout Baert en Wouter Blomme. "Ik herhaal het: de vraag voor twaalf zondagen is er te veel aan. Drie dagen zouden beter zijn mits ook het organiseren van enkele randevenementen", aldus nog eens Stijn Blanckaert. "Het referendum komt te vroeg en zou over een veel ruimer kernversterkend beleid moeten gaan. Een beleid gebaseerd op constructief overleg, gezond verstand en compromissen en niet op basis van een ongenuanceerde vraag", besluit Wouter Blomme.Al bij al kwamen niet alle voorziene 100 man opdagen. Toch werden er enkele opmerkingen geformuleerd. Iemand had het over 'Dit is polariserend. De inwoners moeten zelf beslissen en niet Groot-Kortrijk.' Ofnog ' Ik voel me gegijzeld, ik zie het als een vrijheidsberoving (groot applaus)'.Kortrijkwatcher Frans Lavaert: "Wat de stad Kortrijk doet is onwettig. Een referendum organiseren is een federale materie en een stad kan dit niet organiseren. Een volksraadpleging organiseren kan wel."Frank Mulleman: "Ik was onlangs in Duinkerke en daar is het openbaar gratis van parkings buiten de stad naar de stad. Dit misschien ook eens overwegen."Antiquair Bruno Speybrouck: "Twaalf autovrije zondagen is te veel, dit is een brug te ver. Voor de bewoners van het centrum is het te veel. Sommige mensen beschouwen het stadscentrum meer en meer als hun eigen speeltuin. Zelf wonen ze buiten de stad, maar ze vinden het een must dat de stad steeds tot hun beschikking staat voor feesten, manifestaties, protestmarsen, kermissen of looptochten. Men wordt gegijzeld en kan niet buiten of binnen in eigen huis."Tekenden ook present: een grote delegatie van Unizo Kortrijk en enkele leden van Vlaams Belang. Zij gaven geen commentaar. Vlaams Belang spon wel garen uit heel de discussie die al weken gevoerd wordt in Kortrijk. Zij lieten een sticker maken met 'Stop auto-pesten', verdeeld op 5.000 exemplaren. De bevolking kan nog tot en met 20 oktober om 18 uur digitaal 'ja' of 'nee' stemmen op de vraag 'Elke maand een autovrije zondag in de binnenstad?' De grootste frustratie op het debat bleek de communicatie met de bevolking en het gebrek aan nuances in de vraag.