Gemeente stelt mobiliteitsplannen voor tijdens infovergadering: “Auto wordt geweerd uit Prinsendreef”

Belangrijkste punt in het mobiliteitsplan: de Prinsendreef wordt autovrij en in de Kortrijksestraat wordt voor het overgrote deel alleen nog eenrichtingsverkeer toegelaten. Op de foto zie je het kruispunt van de Prinsendreef met de Kortrijksestraat. (foto SB) © STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Jan Maeseele
Jan Maeseele Medewerker KW

Het project ‘Prinsendreef’ krijgt meer en meer vorm. Een jaar geleden werd studiebureau Demey belast met de opmaak van een mobiliteitsplan. De Lijn werd om advies gevraagd en de autobus krijgt een prominente plaats. Het circulatieplan werd tijdens een infovergadering voorgesteld.

Tot nu toe is de Prinsendreef een belangrijk knooppunt in de verkeerscirculatie in Ardooie. Maar daar komt verandering in. De auto wordt er volgens de nieuwe mobiliteitsstudie geweerd.

Volgens het voorgestelde mobiliteitsplan komt er een knip in de Prinsendreef waardoor druk doorgaand verkeer verhinderd wordt. Bussen en taxi’s zijn er wel nog welkom.

De gevaarlijke Prinsendreef moet daardoor een veilige zone worden waar voetgangers en fietsers wel nog welkom zijn naast bussen en taxi’s. Er zal een zogenaamd mobiliteitspunt komen waar ruimte is voor een grote fietsstalling. Voor de bussen zal er een zogenaamde bussluis zijn met verhoogde perrons en mogelijk buspaaltjes die in en uit de grond schuiven als er een bus in aantocht is. De fietsenstalling kan uitgerust worden met leenfietsen voor wie met de bus aankomt en verder moet per fiets.

Als de Prinsendreef autovrij wordt, heeft dit gevolgen voor het verkeer in heel wat centrumstraten. De Kortrijksestraat wordt voor het overgrote deel eenrichtingsverkeer. Zo zal het verkeer dat via Beveren uit Roeselare komt aan deze Kortrijksestraat verplicht linksaf moeten naar de kerk. Slechts het deeltje tussen de verkeerslichten en café De Veekoopman is er voor verkeer in beide richtingen. Het verkeer wordt er doorgeleid naar de drukker wordende Motestraat, een paralelweg met de Kortrijksestraat. Her en der zullen er fietssuggestiestroken komen die, zoals in de Stationsstraat, voor veiliger fietsverkeer moeten zorgen.

Op de infovergadering waren de aanwezigen vooral bekommerd over de aanwezigheid van zwaar verkeer in de Dorpskom. Een inwoner uit de Kortrijksestraat had zelfs voor een telling gezorgd van de voertuigen die er voorbijkomen en meldde: “Elke dag passeren hier rond de 450 auto’s waarvan bijna 40 vrachtwagens.”

Eénrichtingsverkeer

Schepen Krist Soenens (Groep 82) gaf nog wat extra duiding. “Het idee om de verkeerssituatie aan te passen in het centrum van Ardooie was binnen het bestuur al enkele jaren aan het rijpen. Er werd nagedacht over hoe we de kwaliteit van onze samenleving verder kunnen verbeteren en vooral over een mobiliteitssysteem waar iedere gebruiker zich in kan vinden. Problemen als sluipverkeer, zwaar vervoer, te hoge snelheid, conflicten met fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer kwamen aan bod.”

“Mobiliteit evolueert echter razend snel en heeft steeds meer raakvlakken met andere domeinen. Zo zijn er de nieuwbouwplannen van de gemeente in de Prinsendreef, een mobipunt en een nieuwe visie op het busvervoer van de Lijn, privé-initiatieven, uitbreidingsplannen van de plaatselijke middelbare en lagere school en ongetwijfeld de behoefte aan een aangename en groene omgeving.”

Er werd vooral gestreefd naar verkeersveiligheid voor iedere weggebruiker

“In het ontwerpplan dat voorligt zijn het éénrichtingsverkeer in de Kortrijksestraat en de knip in de Prinsendreef het meest ingrijpend. Er werd vooral gestreefd naar verkeersveiligheid voor iedere weggebruiker, er werd nagedacht over een vlot gebruik van de wegen en er werd een maximum aan parking gerealiseerd in een duurzame en groene omgeving. Bezorgdheid over ongewenst, doorgaand zwaar verkeer en te drukke straten zijn topics die verder worden bekeken.”

Rudi Debusschere (Samenplus) hoopt dat het schepencollege rekening houdt met de bevolking. “Vooreerst is het zo dat we binnen Samenplus de nood aan een circulatieplan onderschrijven. In het voorstel dat op de infovergadering werd gedaan zijn zeker een aantal goede punten terug te vinden. Zo is het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Kortrijksestraat zeker een goede zaak en het Mobipunt in een verkeersvrije Prinsdreef kan ook op begrip rekenen.”

Weinig inspraak

“Het is echter zeer jammer dat er blijkbaar geen of toch heel weinig ruimte is voor inspraak in de plannen. Vooraf kregen wij als oppositie geen enkele inzage in de plannen. En op de infovergadering werd slechts één ontwerp voorgesteld en liet de burgemeester verstaan dat het zowat te nemen of te laten was… Het is jammer dat er maar een van de ontwerpen aan het publiek wordt voorgesteld. Zo is het natuurlijk moeilijk om alternatieve oplossingen te vinden.”

“Gelukkig kwamen er vanuit het publiek een aantal positieve voorstellen die vooral de veiligheid voor ogen hadden. Zo is de doorgang van het zwaar verkeer een blijvend knelpunt en ook het slechts beperkt invoeren van eenrichtingsverkeer kan zeker worden herbekeken. Bijvoorbeeld grondig bestuderen wat de mogelijkheden zijn in de Motestraat, Brugstraat, Eekhoutstraat…”

Gemiste kans

“Als Samenplus pleiten wij al jaren voor trajectcontrole en vrachtwagensluizen. Dit zou in ieder geval toelaten om het doorgaand verkeer, dat een van de grootste problemen vormt, gemakkelijk te beteugelen. Het wordt tijd dat hieraan gevolg wordt gegeven! Ik hoop dat het studiebureau straks de opdracht krijgt om een of meer alternatieve voorstellen uit te werken, rekening houdend met de verzuchtingen van de bevolking.”

Chantal Van de Vyvere vindt het ook jammer dat er maar één ontwerp werd voorgesteld. “De invoering van een beperkte wijziging van de mobiliteit in de gemeente is een gemiste kans. Ik heb er steeds voor gepleit om een totaalproject te ontwerpen. Nu wordt er slechts één hoekje van de gemeente bekeken, met name de Prinsendreef en enkele aanpalende straten. De problemen van bijvoorbeeld het zwaar verkeer in de gemeente zijn meer dan dat.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.