Op 20 januari werd het eenrichtingsverkeer in de Grotestraat ingevoerd als proefproject. De situatie werd intussen geëvalueerd op basis van tellingen.
...

Op 20 januari werd het eenrichtingsverkeer in de Grotestraat ingevoerd als proefproject. De situatie werd intussen geëvalueerd op basis van tellingen."Om te weten wat de impact op de verkeersafwikkeling en leefbaarheid van de omgeving is, is het evenwel noodzakelijk om het eenrichtingsverkeer ook eens in de omgekeerde rijrichting - dus van de Duinenweg richting de Stationsstraat - uit te testen. Het omdraaien van de rijrichting was oorspronkelijk gepland voor in mei maar corona gooide die planning door elkaar", zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Marleen De Soete (Vooruit!). De nieuwe regeling gaat nu in op 1 september, met ingang van het nieuwe schooljaar. In de Molendreef, Felix Timmermanslaan, Albrecht Rodenbachlaan en Baron van Caloenlaan geldt vanaf dan ook een tonnagebeperking +3,5 ton. In de Wenduinesteenweg wordt vanaf de Baron Van Caloenlaan en de Markstraat ook eenrichtingsverkeer ingevoerd voor voertuigen richting Stationsstraat. Dit met uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A. "In dit deel van de Wenduinesteenweg en Marktstraat wordt tevens een fietssuggestiestrook en fietspad aangebracht, en een fietsopstelvak ter hoogte van de verkeerslichten. De dienst Mobiliteit stelde verder voor om in de Duinenweg een snelheid- en tonnagebeperking in te voeren met uitzondering voor huisvuilwagens, verkeer voor het containerpark en 't Werfland, voertuigen voor diensten en leveringen voor bewoners aldaar en voertuigen van nutsmaatschappijen en andere overheidsinstellingen", aldus nog schepen De Soete.De Grotestraat blijft een voorrangsstraat met snelheidsbeperking van 30km/u. Parkeren blijft mogelijk langs beide zijden van de straat, met de rijrichting mee. Het is wel mogelijk dat bepaalde verkeerssituaties tijdens de proefperiode nog worden bijgestuurd. In 2021 wordt de Grotestraat heraangelegd. Bevindingen en voorstellen kunnen per mail bezorgd worden aan mobiliteit@dehaan.be (WK)