Dat verkeer wordt tijdelijk via een ontsluitingsweg naar de Hondsmertjesstraat geleid. Omdat het straatje smal is en dwarsen onmogelijk worden tijdelijk verkeerslichten geplaatst. De bewoner van het huisnummer ...

Dat verkeer wordt tijdelijk via een ontsluitingsweg naar de Hondsmertjesstraat geleid. Omdat het straatje smal is en dwarsen onmogelijk worden tijdelijk verkeerslichten geplaatst. De bewoner van het huisnummer 3 laat een deel van zijn private grond tijdelijk innemen voor de toegangsweg. Omdat hij vreest voor schade aan zijn gevel werd een camera bevestigd aan de verlichtingspaal aan de overkant die het verkeer op de toegangsweg filmt. De beelden zullen alleen bekeken worden indien er zich een schadegeval voordoet aan zijn gevel/afsluiting. Verwacht wordt de werken eind oktober zullen gefinaliseerd worden, afhankelijk van de weersomstandigheden.Op de commissie was ook te horen dat de werken aan de Vijfwegen- en Kachtemstraat nog dit jaar van start zullen gaan. De nutsmaatschappijen gaan het voetpad opbreken om hun leiding aan te brengen. Dan zal doorgaand verkeer nog mogelijk zijn. In het voorjaar start dan na de aanbesteding de aannemer met de vernieuwing van voetpaden en het wegdek inclusief de nieuw uitgetekende parkeerplaatsen.(LDB)