Schepen Ben Desmyter (CD&V): "Vanaf de tweede helft van april wil het stadsbestuur geregeld informatie- en inspraakvergaderingen organiseren voor de bew...