De werken op de N370 zijn vervelend, maar wel broodnodig omwille van de decreten rond waterbeheersing en -zuivering en voor de veiligheid van de fietsers. Afval- en regenwater moeten immers langs een nieuwe gescheiden riolering afgevoerd worden en fietsers krijgen het fietspad waar ze al zoveel jaren naar vragen. Daarbovenop worden bepaalde nutsvoorzieningen vernieuwd of versterkt en komen er amfibietunnels en een wandelpad in de buurt van het kasteelpark Wildenburg. "De nieuwe fase van de grootscheepse werken op de N370 zou normaal gezien vanaf 18 februari van start gaan. Die datum wordt nu opgeschoven naar 25 februari", vertelt werfleider Sibrecht Maene. "De sneeuw en het ijs van de voorbije weken hebben voor wat vertraging gezorgd."
...