Voor wat de openbare verlichting betreft, beschikt de stad momenteel over ongeveer 3.125 lichtpunten. In het stadspark en op het nieuwe bedrijventerrein aan de Roeselaarseweg werd al voor ledverlichting gekozen. Voorts is de kerstverlichting van leds voorzien. Maar voor de rest verloopt de overschakeling naar energiezuinige ledverlichting al bij al traag. In Torhout gaat het momenteel nog maar om 37 lichtpunten die led geworden zijn.
...

Voor wat de openbare verlichting betreft, beschikt de stad momenteel over ongeveer 3.125 lichtpunten. In het stadspark en op het nieuwe bedrijventerrein aan de Roeselaarseweg werd al voor ledverlichting gekozen. Voorts is de kerstverlichting van leds voorzien. Maar voor de rest verloopt de overschakeling naar energiezuinige ledverlichting al bij al traag. In Torhout gaat het momenteel nog maar om 37 lichtpunten die led geworden zijn.Vandaar dat Fluvius een voorstel lanceert om via een groot raamcontract de gemeenten de kans te geven om sneller op ledverlichting over te schakelen. "Het voorstel houdt in dat Fluvius eigenaar van de openbare verlichting wordt en instaat voor de versnelde verledding", aldus schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V), bijgestaan door twee vertegenwoordigers van Fluvius. "Het gaat niet enkel over de lichtpunten langs de openbare weg, maar ook over monumentverlichting en functionele verlichting aan tunnels, op sportvelden, enzovoort. Het voorstel levert ons een financieel voordeel van in totaal 970.000 euro op voor de periode van 2019 tot en met 2030. Doen wij de verledding op eigen houtje dan zouden we in die periode voor investeringen, onderhoud en exploitatie ruim 3.880.000 euro betalen. Via Fluvius zal dat 'maar' 2.910.000 euro zijn."Naast het vervangen van de lichtarmaturen en -masten kan Fluvius de stad bijkomend ondersteunen om de Smart-infrastructuur maximaal te benutten. Dat gaat over slimme camerabewaking, sensoren, kerstverlichting en muziekinstallaties. Wat binnen het project stadskernvernieuwing extra mogelijkheden zou kunnen creëren.Koen Sap (N-VA) stelde zich de vraag of de stad er goed aan doet om te kiezen voor een maatregel die enkel tot en met 2030 voordelig is. "Kiest Torhout niet beter voor een visie op langere termijn, die ook na 2031 haar vruchten zal afwerpen?" opperde hij. "U doet er goed aan om dit agendapunt uit te stellen, want er zijn nogal wat onduidelijkheden. We moeten dit alles grondiger kunnen bestuderen. Sowieso waarschuw ik voor misleiding in dit dossier. Gelieve de cijfers goed te bekijken - en de kleine lettertjes. Dan zult u merken dat de voordelen die Fluvius voorspiegelt veel kleiner zijn dan u denkt. Op lange termijn vind ik dit voor de stad een heel slechte investering."De N-VA'er had lange berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat Torhout beter niet op het huidige Fluvius-voorstel ingaat. "Zal de stad het principe van het gezond verstand hanteren of de kortzichtige toer opgaan?" klonk het. "Ik hoop op dat eerste."Bertrand Vander Donckt (Groen) noemde het heel complexe materie. "Daardoor is het moeilijk om de cijfers te interpreteren", zei hij. "Bovendien vraag ik mij af hoe het vervolgtraject zich na 2030 of 2045 zal aftekenen. Het is moeilijk om door de bomen het bos te zien. Als partij staan we uiteraard achter een zuinige verlichting. Plus: we zijn verheugd dat er ook gesproken wordt over de slimme functies van het hele project. Maar er is nog geen masterplan opgemaakt over de verlichting in de stad en dat maakt een beslissing nemen bijzonder moeilijk."Bij de stemming over het punt liet enkel N-VA een neen horen. De meerderheidscoalitie van CD&V en SP.A keurde de overeenkomst goed, Groen onthield zich.