Door Geert Vanhessche
...

Door Geert VanhesscheAl enkele jaren is de brandweer van Zwevegem vragende partij voor een nieuwe kazerne. Het gebouw in de Ommegangstraat voldoet niet meer aan de huidige normen. Reeds in 2011 deed bevelhebber Claude Monserez een oproep voor een nieuwbouw of minstens een grondige renovatie van de huidige kazerne. Maar grondige werken bleven al die tijd uit. De huidige brandweerkazerne staat er ondertussen 60 jaar.Met de brandweerhervorming in 2015 werd het brandweerkorps Zwevegem opgenomen in de brandweerzone Fluvia en had de gemeente weinig of geen inspraak meer. De vraag naar nieuwe huisvesting bleef echter bestaan. Ondertussen begon ook de brandweerkazerne in Kortrijk mankementen te tonen. Die kazerne opende in 1982 de deuren en is dus ook al bijna 40 jaar oud. Binnen Fluvia werd de opdracht gegeven aan de 'werkgroep kazernering' om een oplossing te zoeken voor beide kazernes.Reeds van bij de aanvang kwam het bedrijventerrein Evolis, op de grens met Zwevegem en Kortrijk, in beeld. Voor Zwevegem zou dit het einde betekenen van een brandweerpost in de gemeente. Dit was alvast ook wat we konden horen toen het korps vorig jaar hun 80-jarig bestaan vierde. Er werd toen ook een jubileumboek uitgegeven en de auteur, Joost Vanhessche, stelde toen dat dit wellicht de laatste gelegenheid was om de geschiedenis van Brandweer Zwevegem in boekvorm te gieten, want 'wie weet bestaat het korps binnen pakweg vijf jaar niet meer'. Dit werd ook door de brandweermannen zo ervaren.Ondertussen deed de werkgroep verder onderzoek en bleef het stil. De burgemeester zei reeds tweemaal op de nieuwjaarsreceptie van de brandweer dat men ermee bezig was, maar het bleef verder stil. Tot voor het verlof raadslid Wim Monteyne (N-VA) op de gemeenteraad naar een stand van zaken vroeg. De burgemeester zei toen dat er nog verschillende mogelijkheden openlagen, en dat een nieuwe kazerne op de grensscheiding van Zwevegem en Kortrijk er één van was."De nieuwe locatie moet voldoen aan diverse voorwaarden. Zo moet de bereikbaarheid goed zijn en de hulpverlening moet snel en adequaat blijven voor de Zwevegemse bevolking", klonk het. Het samengaan van brandweerposten binnen de Fluvia-zone is niet nieuw. Zo gaan de posten van Anzegem (Vichte) en Deerlijk binnenkort ook samensmelten, wanneer de nieuwe kazerne aan de op- en afritten van de E17 in Deerlijk helemaal klaar is.In brandweerkringen konden we vernemen dat de studie van de werkgroep rond de kazernering van Zwevegem en Kortrijk voltooid is. Ook hier wordt dus gekozen voor het samensmelten van beide posten en zou de nieuwe kazerne op Evolis komen. Dit is in de onmiddellijke omgeving van de opritten van de E17 en de R8 en van daaruit staat men ook snel in het centrum van Zwevegem.Nu dient nog de administratieve weg bewandeld te worden, maar het zou de bedoeling zijn om nog deze legislatuur de nieuwe kazerne in gebruik te nemen, of minstens met de bouw ervan bezig te zijn.