Op Facebook vragen vele Heulenaars zich af of het zwembad aan het Lagaeplein nu open is of niet. Anderen weten dat het gesloten is maar vragen zich af waarom en voor hoelang. Gaat het soms om onderhoudswerken? De jongste tijd waren er nogal wat technische problemen.
...