Voor 'Hack The City' denken de zeven jeugdige Bruggelingen 96 uur lang na over de toekomst van hun stad. Na twee dagen aan het URB EGG-café allerlei voorstellen doorgepraat te...

Voor 'Hack The City' denken de zeven jeugdige Bruggelingen 96 uur lang na over de toekomst van hun stad. Na twee dagen aan het URB EGG-café allerlei voorstellen doorgepraat te hebben, wisselden de jongeren ideeën uit op de Markt, iets wat bij veel toeristen en passanten verbazing opwekte. "Deze ochtend kwam Pieter Boussemaere toelichting geven over zijn onlangs verschenen boek 'Eerst hulp bij klimaatverwarring'", sprak Maarten Van den Bussche, één van de zeven deelnemers. "Samen met een nieuwe invulling van de publieke ruimte is klimaat één van de thema's waar we hard op doorgewerkt hebben."OverhandigingMorgen staan de zeven youngsters met een infobalie op de Burg. Iedereen die wil, kan er ideeën komen uitwisselen. 's Avonds overhandigen ze een dossier met hun uitgewerkte ideeën aan burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) en schepen van Jeugd Franky Demon (CD&V). (svv)