De Grenshoeve heeft zijn naam niet gestolen. Luc en An wonen samen met hun kinderen Auréline (bijna 12) en Arnaud (9) in Bellegem. De hoeve ligt op de grens Kortrijk-Zwevegem. Luc groeide er op. Vroeger was het een klassiek landbouwbedrijf met mestvarkens en akkerbouw. Toen Luc en An in 2003 huwden namen ze het bedrijf over. Luc werkte verder op de hoeve en An bleef voltijds werken als assistent-architect.
...

De Grenshoeve heeft zijn naam niet gestolen. Luc en An wonen samen met hun kinderen Auréline (bijna 12) en Arnaud (9) in Bellegem. De hoeve ligt op de grens Kortrijk-Zwevegem. Luc groeide er op. Vroeger was het een klassiek landbouwbedrijf met mestvarkens en akkerbouw. Toen Luc en An in 2003 huwden namen ze het bedrijf over. Luc werkte verder op de hoeve en An bleef voltijds werken als assistent-architect. "Toen we in 2013 onze milieuvergunning moesten hernieuwen, waren we al een hele tijd aan het nadenken over de toekomst van de boerderij. De gebouwen waren oud en het plaatsen van een nieuwe varkensstal drong zich op. We deden vooraf de nodige prijsaanvragen en -vergelijkingen en maakten een prognoseberekening. Maar telkens klopte het financiële plaatje niet. De landbouwer mag zijn verkoopprijs niet zelf bepalen en is dus de zwakste schakel in het hele voedselketenverhaal.""In 2012 hadden we een positieve reportage gezien over CSA, wat staat voor Community Supported Agriculture. Dit leek ons interessant om ons bedrijf toekomstgericht te heroriënteren", aldus An. "Landbouw is en blijft mijn passie", stelt Luc. "Met een CSA produceren we lokaal voedsel en moeten we niet investeren in grootschalige industriële landbouw."Luc en An begonnen met de uitwerking en kwamen ook in contact met de biologische landbouw binnen Inagro, het adviesorgaan voor land- en tuinbouwers. Daar werden ze begeleid in een stappenplan naar heroriëntatie. An en Luc volgden ook verschillende vormingen: Luc focuste zich op de pluktuin met teeltplanning, organisatie van kleinschalige machines en aankoop van biologisch zaad- en plantgoed en An op de voorbereidingswerken zoals communicatie, promotie, klantenwerving, afzetmodaliteiten en organisatie van de hoeve. In 2014 startte plukboerderij De Grenshoeve op met tien vooraf ingeschreven gezinnen. CSA was toen nog niet gekend. Ze sloten het jaar af met 40 gezinnen. Ondertussen is de pluktuin uitgegroeid naar 100 gezinnen.Luc en An kiezen met hun CSA voor voedzame smaakvolle rassen. Kwaliteit staat boven kwantiteit. Hun leden oogsten hun groenten en fruit kraakvers van het veld en ervaren een maximum aan smaak en vitaminen. "Door hun lidmaatschap op jaarbasis financieren onze klanten het CSA bedrijf en investeren ze in bedrijfsbeleving met seizoensgebonden groenten die ze hier zelf oogsten." Het abonnement omvat hoofdzakelijk groenten. "We telen jaarlijks 80 verschillende soorten. Er zijn ook kruiden, aardbeien en frambozen. De pluktuin is altijd in dynamiek: enkele perceeltjes zitten in de groei-, andere in de oogst- en nog andere in de opruim- en inzaaifase."Naast de jaarabonnementen werkt De Grenshoeve ook met een wekelijks pakketsysteem voor groenten en fruit in een veldwinkel. "In de pakketten voorzien we zowel groenten uit de tuin als waren die we aankopen via collega-biolandbouwers, zo lokaal mogelijk. Het is een goede oplossing voor mensen die weinig tijd hebben." "Met de coronaproblematiek durf ik nog eens extra de sterkte van CAS benadrukken", zegt An. "Voedselvoorziening is even belangrijk als gezondheidszorg: beiden zijn van primair belang." Op woensdagen 29 april en 6 mei zijn er van 18 tot 19 uur op de Grenshoeve in de Beerbosstraat 1 in Bellegem infomomenten gepland over CSA zelfoogst. Heel waarschijnlijk wordt het door corona een video-rondleiding zijn. Intekenen voor het nieuwe seizoen kan nog tot begin mei.Info: www.degrenshoeve.be