"Donderdagmorgen zijn zowel alle medewerkers en alle bewoners getest", legt de directeur uit. "Uit de resultaten die we zondag kregen, bleek dat 10 bewoners en 4 medewerkers besmet waren, maar niemand vertoonde symptomen. Van die 10 bewoners zijn er 2 'chronische drager' van het Covid-19-virus en die zijn niet ziek. De andere 8 zijn onmiddellijk in quarantai...

"Donderdagmorgen zijn zowel alle medewerkers en alle bewoners getest", legt de directeur uit. "Uit de resultaten die we zondag kregen, bleek dat 10 bewoners en 4 medewerkers besmet waren, maar niemand vertoonde symptomen. Van die 10 bewoners zijn er 2 'chronische drager' van het Covid-19-virus en die zijn niet ziek. De andere 8 zijn onmiddellijk in quarantaine geplaatst. In ons woonzorgcentrum hebben we de voorbije periode een strategische leegstand in stand gehouden en hebben we 14 kamers voor isolatie ingeschakeld. De vier coronapositief bevonden medewerkers blijven preventief thuis. We hebben ook onmiddellijk beslist dat alle bewoners op hun kamers moeten blijven en we laten voorlopig geen bezoekers meer toe. Omdat er intussen ook nieuwe besmettingen zouden kunnen ontstaan waarbij mensen misschien geen symptomen vertonen, zullen we deze week iedereen opnieuw laten testen. Zodra we die resultaten kennen - waarschijnlijk zondag - zullen we de situatie opnieuw evalueren en eventueel een nieuwe bezoekregeling uitwerken."Directeur Depelchin geeft nog mee dat de acht bewoners in quarantaine worden verzorgd door medewerkers die zich hiervoor vrijwillig hebben aangeboden. "Het gaat wel degelijk om medewerkers, niet om vrijwilligers", benadrukt hij. "Ook medewerkers die besmet zijn mogen die zorgtaak op zich nemen, maar daartoe wordt niemand verplicht, alles gebeurt op vrijwillige basis. Door deze situatie vallen er vier voltijdse medewerkers uit, en dat voelen we enorm. In deze coronatijden neemt de werkdruk sowieso al toe. We zijn dus dringend op zoek naar verpleegkundigen en zorgkundigen, mensen met een hart voor ouderen!"