"De werken verlopen volgens schema", zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. "Deze zomer zullen de eerste bewoners van het woonproject Suikerpark hun intrek kunnen nemen, maar ook voor de toekomstige ondernemers van het bedrijventerrein Suikerfabriek is de eindmeet in zicht. Op een oppervlakte van zo'n 11 hectare zullen zich een achttal bedrijven vestigen op percelen van minstens 5.000 m²."
...

"De werken verlopen volgens schema", zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. "Deze zomer zullen de eerste bewoners van het woonproject Suikerpark hun intrek kunnen nemen, maar ook voor de toekomstige ondernemers van het bedrijventerrein Suikerfabriek is de eindmeet in zicht. Op een oppervlakte van zo'n 11 hectare zullen zich een achttal bedrijven vestigen op percelen van minstens 5.000 m²." "De verkoopprocedure werd samen met het bedrijventerrein Monnikenhoek opgestart. Dat terrein beslaat 21,4 hectare en is opgesplitst in drie projectzones, de R01-zone bij de snelweg voor regionale bedrijven, de R02-zone voor bedrijven die veel ruimte nodig hebben, de R03-zone langs de N35 voor bedrijven met aandacht voor de vormgeving. De kleine KHZ-zone wordt ingericht als architecturale, landschappelijk kwalitatieve zone voor grootschalige kleinhandel en de LO-zone is bedoeld voor lokale bedrijven. Zo loodsen we het juiste bedrijf naar de juiste plaats in Veurne. Net zoals voor het woonproject loopt ook hier de verkoop uitstekend." De aannemer is nu officieel gestart met de infrastructuurwerken, dan volgen de wegenwerken en de waterhuishoudkundige werken. Het natuurgebied (riet, moeras en open water) werkt ook als een natuurlijke waterbuffer voor zowel het woonproject Suikerpark als het bedrijventerrein Suikerfabriek. "Deze collectieve en tevens klimaatrobuuste waterbuffering heeft met 25 miljoen liter voldoende draagkracht om schommelingen bij extreme droogte en neerslag op te vangen", verduidelijkt Geert Sanders. "In het voorjaar 2021 zal de site volledig bouwrijp zijn, inclusief de nutsleidingen. Voor het natuurgebied Suikerwater heeft de WVI in overleg met Natuurpunt Westkust en Stad Veurne een natuurbeheerplan opgemaakt en voor het onderhoud is er een collectief systeem waartoe alle bedrijven bijdragen. We willen op het bedrijventerrein alleen C02-neutrale bedrijven die geen milieu-hinderende activiteiten uitvoeren en die werken met hernieuwbare energie." "De ruim 34 bedrijven die erbij komen zijn een mooi voorbeeld van de sterke ondernemersdynamiek in de regio", vult burgemeester Peter Roose aan. "Ik ben dan ook ongelofelijk trots dat de economische bedrijvigheid in Veurne op volle toeren draait. Doorheen het nieuw stadsdeel wordt ook een recreatief en functioneel fietspad aangelegd binnen het bovenlokaal fietsroutenetwerk, zodat het bedrijventerrein veilig en vlot bereikt kan worden vanuit het stadscentrum." (MVQ)