Opnieuw moeten we ons doen en laten aanpassen door de heropflakkering van het coronavirus. De tweede golf van de pandemie woedt hevig met gemiddeld meer dan 5.000 besmettingen per dag. Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens stijgt.
...

Opnieuw moeten we ons doen en laten aanpassen door de heropflakkering van het coronavirus. De tweede golf van de pandemie woedt hevig met gemiddeld meer dan 5.000 besmettingen per dag. Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens stijgt. "Het is met tegenzin, maar als verantwoordelijke beheerder van het woonzorgcentrum voelen we dat we niet langer mogen wachten om onze voorzorgen te nemen", vertelt bevoegd schepen Eddy Gryson (SP.A). "Door onze bezoekregeling aan te passen willen we de risico's beperken en de gezondheid en veiligheid van onze bewoners en onze medewerkers garanderen."In het woonzorgcentrum wordt het bezoek op de kamer en op de afdelingen stopgezet. Vrij bezoekersverkeer binnen het woonzorgcentrum is dus niet langer mogelijk. "Het bezoek kan enkel nog via drie afzonderlijke babbelboxen in Café Paris", legt de schepen uit. "We beseffen dat deze verstrenging heel wat teweeg zal brengen bij zowel de bewoners als hun familieleden. Net als tijdens de eerste coronagolf zullen we er alles aan doen om dat op te vangen. De bewoners mogen echter wel het woonzorgcentrum verlaten, maar moeten bij hun terugkomst verplicht zeven dagen in kamerisolatie.""Er zijn echter wel uitzonderingen, bijvoorbeeld medische redenen, maar dan moet er wel gebruik gemaakt worden van professioneel ziekenvervoer. Externe zorgverleners zoals huisartsen, pedicure, kinesisten, kapsters, enzovoort blijven tot nader order welkom in het woonzorgcentrum."De bezoekregeling in het woonzorgcentrum werd begin september nog versoepeld, maar door de plotse stijging van het aantal besmettingen gelden er nu opnieuw strengere regels.