Er werd onder andere een wijnverkoop georganiseerd. De Mantel zal het bedrag benutten voor de aankoop van materiaal, nodig bij pijnbehandeling.
...

Er werd onder andere een wijnverkoop georganiseerd. De Mantel zal het bedrag benutten voor de aankoop van materiaal, nodig bij pijnbehandeling. "Wij werken dagdagelijks hecht samen met De Mantel tijdens de begeleiding van onze palliatieve patiënten. Deze hechte samenwerking, en de kracht en steun die onze patiënten en hun familie hier zichtbaar uit putten, was de inspiratie voor onze actie. Onze missie is er op gericht elke patiënt, zo lang mogelijk, kwaliteitsvol in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. De Mantel helpt ons deze missie waar te maken in de laatste levensfase van het ziek zijn, het afscheid nemen en het sterven. Zij zijn voor ons een onmisbare schakel in de zorg", aldus Rony Debels, afdelingsverantwoordelijke voor het Wit-Gele Kruis. Op de foto zien we vertegenwoordigers van het Wit-Gele Kruis, samen met Dries Messeyne en Wim Goderis van De Mantel. (foto SB)