"Wie zegt dat er geen overlast is, liegt"
...

Het standpunt van de leden van de actiecomités is inmiddels ruimschoots bekend en werd ook nog eens kort samengevat bij aanvang van de vergadering. Er is vooral vrees voor geluidshinder, slagschaduw en schade voor de gezondheid. Daar waar deze argumenten gebaseerd zijn op theoretische gegevens en berekeningen was de getuigenis van Marc Amelinckx, die vanuit Puurs naar Pittem kwam, uit de eerste hand verteld. "Wij wonen sinds 2011 onder vier windturbines en ik kan u vertellen dat uw tegenwerpingen kloppen: er is hinder van windturbines en wie het anders zegt, liegt. Ik benadruk dat ik nog altijd voorstander ben van groene energie uit wind. Ik vind het alleen jammer dat er geen rekening gehouden wordt met de mensen die er rond wonen. Er is allereerst de visuele overlast waar we minimum voor 20 jaar aan vast zitten. Waar we ook kijken, de turbines steken boven alle bomen uit." "Dan wat het geluid betreft, ook als alle normen gerespecteerd worden, is er grote overlast. Overdag gaat het nog, want dan gaat het geluid van de turbine op in de omgevingsgeluiden, maar 's nachts vallen deze laatste weg en worden we geplaagd door het gezoem van de wieken. Wind van minimum vier beaufort uit westelijke richting betekent voor ons dat slapen haast onmogelijk wordt. Het is onbegonnen werk er iets tegen te doen. Geluidsisolatie, dikker glas, aan de andere kant van het huis slapen, niets helpt. Ook wat de slagschaduw betreft, is dat een zekere bron van overlast. De intensiteit van het stroboscoopeffect is dermate groot dat de gordijnen sluiten niet helpt. De schaduw gaat dwars door de woning en aangezien er vier staan, volgen de schaduwen elkaar soms op. Wat de invloed op mens en dier betreft, kan ik duidelijk zijn: er is een negatieve weerslag. De lage geluidsgolven en -trillingen hebben een voordeel: er is in de wijde omtrek geen enkele mol meer te vinden. Verder worden onze honden gek van de slagschaduw en hebben vele mensen in de buurt last van een hoge bloeddruk of zitten ze aan de slaappillen."Veerle Mattan (Actiecomité Leefbaar Pittem): "Windenergie hoort thuis op zee""We zijn blij dat heel wat mensen naar onze argumenten geluisterd hebben en hopen uiteraard dat voor heel wat mensen de ogen zijn opengegaan. Ons doel is overigens breder dan enkel Pittem. We zijn van mening dat de problematiek voor heel Vlaanderen geldt en dat het hoog tijd wordt dat de Vlaamse Overheid conclusies trekt en misschien zal kiezen voor windenergie op zee, de plaats waar het volgens ons thuishoort. We weten ook dat, wanneer het hier niet lukt, ze ergens anders zullen proberen."Ondanks de felle tegenwind van het actiecomité Leefbaar Pittem, dat recent de handen in elkaar sloeg met het Bergcomité, verdedigt Luminus zijn plannen voor de bouw van drie windmolens langs de N37 met hand en tand. Ze namen de infovergadering op donderdagavond 5 september te baat om alle argumenten op tafel te gooien. Ze benadrukken dat de locatie gekozen is na een degelijk onderzoek en rekening houdende met de strenge criteria van de Vlaamse wetgeving. De windmolens zijn op de huidige plaats voorzien omwille van de ideale ligging langs de expresweg, de spoorweg en de hoogspanningslijn en voldoende ver verwijderd van het dorpscentrum. Qua capaciteit zouden ze stroom voorzien voor 6.000 gezinnen en ervoor zorgen dat 13.650 ton CO2 vermeden wordt.Ze gingen ook dieper in op de bezwaren van de actievoerders. Wat de slagschaduw - de bewegende schaduw van de draaiende wieken - betreft, zal per woning een slagschaduwkaart opgemaakt worden, die zal ingevoerd worden in het bedieningssysteem van de molens. Dat zal er op zijn beurt voor zorgen dat elke woning maximum acht uur slagschaduw per jaar zal krijgen. Van zodra een woning daar zou over gaan, zullen de molens stoppen met draaien. Wat de geluidsoverlast betreft zal die beperkt worden tot om en bij de 40 decibel, wat overeenkomt met het geluidsniveau van een stille woonkamer. Bovendien zullen de molens 's nachts trager draaien, zodat het geluidsniveau nog lager zal zijn. Wanneer het over trillingen en laag frequent geluid gaat, benadrukte Luminus dat, als die er al zouden zijn, geen enkele studie bewijst dat er negatieve gevolgen zijn voor mens en dier. Rembeveiliging, ijsbewaking en bliksemafleiders zullen ervoor zorgen dat de molens veilig zijn. Omdat de Pittemnaren geen rechtstreeks voordeel hebben bij de molens zal Luminus, zodra de bouw van de molens zeker is, de Pittemse basisschool kosteloos van energiezuinige ledverlichting voorzien en zullen ze investeren in zonnepanelen voor de te renoveren of nieuwe sporthal.Jan Schouppe (projectverantwoordelijke Luminus): "We willen een goede buur zijn""Het is zo dat de discussie rond de bouw van windturbines op de meeste plaatsen waar we deze willen realiseren gevoerd wordt, dus Pittem is daarin geen uitzondering. De ervaring leert ons echter dat, eens de turbines operatief zijn, er nog heel weinig negatieve reacties zijn en dat de mensen vaak positief staan ten opzichte van windturbines. We willen in eerste instantie een toekomstige, goede buur voor de Pittemnaren zijn en voorzien daarom infomomenten, brieven en persoonlijke gesprekken."(Jan Goossens)