Donderdagavond belegde het Boeveriecomité een bewonersvergadering in dienstencentrum Van Volden om de vele veranderingen op West-Brugge te bespreken. Er worden onder meer acties gepland tegen de verkeersperikelen in de Hendrik Consciencelaan en er zijn klachten over overdreven snelheid en problemen met autocars in de Boeverie- en Van Voldenstraat.
...

Donderdagavond belegde het Boeveriecomité een bewonersvergadering in dienstencentrum Van Volden om de vele veranderingen op West-Brugge te bespreken. Er worden onder meer acties gepland tegen de verkeersperikelen in de Hendrik Consciencelaan en er zijn klachten over overdreven snelheid en problemen met autocars in de Boeverie- en Van Voldenstraat. West-Bruggeling Paul Gervoyse (62), bibliothecaris in Oostkamp, is al sinds 2001 voorzitter van het Boeveriecomité, met nog vier andere bestuursleden: Johan De Nolf (secretaris), Anita Debaere, Karoline Vandenbussche en Katrien Verhaegen. Het comité verenigt 400 huisbewoners uit West-Brugge, ten oosten van de Smedenstraat."Van in de beginjaren was het altijd al de bedoeling om de buurtbewoners informatie te verstrekken over grote projecten in West-Brugge. Maar ook om contact te leggen met het stadsbestuur en onze burgemeester en schepenen te wijzen op de bezorgdheden van de buurt. Rond mobiliteit en bewonersparkeren is bijvoorbeeld echt rekening gehouden met onze wensen", zegt Paul Gervoyse.Deze buurtbewoner stelt vast dat West-Brugge aan een enorme heropleving toe is. "Het Concertgebouw gaf een eerste boost, ook al hadden veel buurtbewoners aanvankelijk problemen met de architectuur. Iets nieuws wekt altijd wat weerstand op, net als hedendaagse kunst. Maar het Concertgebouw zorgde voor een opwaardering van de wijk. Het leidde tot omgevingswerken en een heraanleg van de Boeveriestraat. Als er meer volk passeert, wordt een buurt beter onderhouden. Dit bewijst dat moderne architectuur ook een positieve invloed heeft op een buurt." "Het is geen toeval dat de nieuwe beurs- en congreshal in dezelfde rode baksteen, typisch voor Brugge, zal gebouwd worden. De bedoeling is dat dit nieuwe beursgebouw in de loop van 2021 gebruiksklaar zal zijn. Positief is dat er ook een groen pleintje en een ondergrondse parking voorzien zijn, zodat de parkeerdruk niet verhoogt. Er was zowel een nieuwe beurshal als een nieuw 't Zand nodig, want het dak van het oude beursgebouw en de arduinen tegels op Brugges grootste plein waren niet meer waterdicht en dus onveilig. Kort voor de sloop van het oude gebouw, heb ik er nog rondgelopen. Het dak lekte, de elektriciteitskasten waren verouderd, dat pand was tot op de draad versleten. En wat 't Zand betreft, die losliggende tegels waren gevaarlijk voor voetgangers en fietsen. Tijdens de werken moest je maandenlang op een zure appel bijten. Maar je krijgt niks voor niets..."Paul Gervoyse noemt de herbestemming van de Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat de parel op de kroon van West-Brugge. "Deze 16de-17de-eeuwse site, met tuin en boerderij, werd in haar oorspronkelijke toestand in erfpacht gegeven aan Bruges Foundation, die het verhuurt. Je kunt die stichting zelfs steunen door dit stukje erfgoed in je nalatenschap te laten opnemen! De zusters hebben hun klooster intact overgelaten, met alle meubilair. Nu staat enkel nog het Kapucijnenklooster aan de overzijde van de straat te koop. Dat klooster heeft nog geen nieuwe bestemming gevonden."Terwijl de inwoners van Sint-Andries vloeken dat zij via West-Brugge niet meer de binnenstad mogen inrijden, noemt Paul Gervoyse de nieuwe verkeersregeling een zegen voor de bewoners. "Er is geen doorgaand meer in de Boeveriestraat. Heb je al opgemerkt dat er hierdoor ook minder files zijn aan de Unescorotonde? West-Brugge werd in het verleden door veel automobilisten als sluiproute misbruikt. Nu zijn er wel 1.000 à 2.000 fietsers die via de nieuwe fietsersbrug dagelijks door de Boeveriepoort rijden. Maar die storen niet! Gelukkig heeft de stad niet van de Boeveriestraat de invalsweg naar Brugge gemaakt. Ik heb wel gezien dat het bord, dat aangeeft hoeveel fietsen er al gepasseerd zijn, defect is. Door de warmte van de voorbije dagen?" "Die fietsersbrug is een juweeltje", vindt Paul. "Zelf vind ik het niet erg dat ik met mijn auto een ommetje moet maken via de balkonrotonde aan het station, kant Sint-Michiels, om naar Assebroek te rijden. Dat is amper twee à drie minuten omrijden."Eveneens nieuw op West-Brugge zijn het vrijzinig Huis van de Mens en de Student Village in het voormalig politiecommissariaat in de Hauwerstraat. "Met ondergrondse fuifzaal, op de plek waar vroeger de politiecellen waren", glimlacht Paul. Hij wijst op de sociale mix in de buurt. "Er wonen hier vele oudere mensen en tegelijkertijd verhuren veel eigenaars hun huizen als studentenkoten. Nu hebben de studenten ook op West-Brugge en ontmoetingsplek en lokalen waar ze kunnen studeren."Van zodra het VTI een nieuwe school gebouwd heeft nabij Bombardier, kan in de Boeveriestraat de bouw van 40 huizen en 90 appartementen beginnen. "Nieuwe leslokalen en ateliers zullen deze technische en beroepsschool en nieuw elan geven. Het zal de leerlingen ongetwijfeld beter motiveren, nu krijgen ze les in lokalen zonder vensters. En gelukkig zullen ook buurtbewoners een ondergrondse standplaats voor hun auto kunnen huren in het nieuwe woonproject op de oude schoolsite", aldus Paul. Eén minpunt is de nakende verhuis van dienstencentrum Van Volden uit West-Brugge. Het OCMW/Mintus investeerde 2,1 miljoen euro in een nieuwe site in de Barrièrestraat in Sint-Michiels. "Dat is jammer, want dit OCMW-dienstencentrum is een verbindend element in de wijk. Naast senioren hebben veel 50-plussers er hun hobbyclub", besluit de voorzitter van het Boeveriecomité. Volgens Mintusvoorzitter Pablo Annys wordt de site Van Volden, die paalt aan de eeuwenoude godshuizen De Moor, niet verkocht. "Ze behoudt haar sociale invulling. Er zijn gesprekken bezig met kandidaat-huurders omtrent een nieuwe invulling. Het dienstencentrum verhuist op termijn naar de Barrièrestraat, naast de hoofdzetel van de dienstencentra van Mintus."