Donderdagavond belegde het Boeveriecomité een bewonersvergadering in dienstencentrum Van Volden om de vele veranderingen op West-Brugge te bespreken. Er worden onder meer acties gepland tegen de verkeersperikelen in de Hendrik Consciencelaan en er zijn klachten over overdreven snelheid en problemen met autocars in de Boeverie- en Van Voldenstraat.
...