Tijdens de gemeenteraad van april besloot het gemeentebestuur om partnergemeente te worden van de vzw AAP 'Animal Assisted Projects' en pilootgemeente van hun nieuwste project AAP+. Die vzw vertrekt van het het contact tussen mens en dier en het gegeven dat beide partijen er baat bij hebben en het hun leven verrijkt.
...