Het was alvast opvallend dat iedereen van het schepencollege verontschuldigd was voor de voorstelling van een voor iedereen toch wel belangrijk plan. Elk adres krijgt dus een 'kom uit je kot bon'. "Hoe we die bon ...

Het was alvast opvallend dat iedereen van het schepencollege verontschuldigd was voor de voorstelling van een voor iedereen toch wel belangrijk plan. Elk adres krijgt dus een 'kom uit je kot bon'. "Hoe we die bon gaan verdelen, weten we nog niet", aldus Marc Kino. "Mogelijks via de maandelijkse infokrant Waarheen van september, maar daaraan zijn er ook bedenkingen want zo kan bijvoorbeeld iemand in de zijn of haar buurt al die bons gaan opvragen. Het wordt een bon van vijf ofwel tien euro. Met die bon willen we de Wervikanen stimuleren om weer de horeca te bezoeken.""De herdenkingszuil voor alle overledenen gaan we koppelen aan een boodschap van medeleven, rouw of positivisme. Iedereen zal een boodschap kunnen schrijven." Marc Kino dankte alle politieke fracties. "Er is zeer goed en zeer constructief samengewerkt", klinkt het. "In een heel korte periode van vier weken kwamen we met de werkgroep iedere week samen. In totaal kregen we maar liefst 96 voorstellen om Wervik na corona een boost te geven, de mensen te motiveren en te enthousiasmeren."(EDB)