Het gaat concreet om de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar (vier dagen per week), van het zesde leerjaar (twee dagen per week) en de scholieren van het laatste jaar secundair onderwijs (een dag per week in het ASO, twee dagen per week in het TSO, KSO en in zowel het zesde als het zevende jaar BSO). Na één week komt er een evaluatie met het oog op eventuele uitbreiding naar andere leerjaren.

"Niet ideaal"

"Dit is niet het ideale, maar wel het mogelijke", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Het is niet omdat deze beslissing vreselijk moeilijk is, dat we ze voor ons uit moeten schuiven. Ik besef ten volle dat ook hier heel veel kritiek zal zijn. Het zal én te laat én te vroeg én te veel én te weinig zijn. Maar zeker in deze tijden moeten we durven verantwoordelijkheid opnemen en dus beslissingen nemen. Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben behoefte aan en recht op een concreet perspectief."

Ter ondersteuning van de scholen zijn draaiboeken opgemaakt.

Het gaat concreet om de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar (vier dagen per week), van het zesde leerjaar (twee dagen per week) en de scholieren van het laatste jaar secundair onderwijs (een dag per week in het ASO, twee dagen per week in het TSO, KSO en in zowel het zesde als het zevende jaar BSO). Na één week komt er een evaluatie met het oog op eventuele uitbreiding naar andere leerjaren. "Dit is niet het ideale, maar wel het mogelijke", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Het is niet omdat deze beslissing vreselijk moeilijk is, dat we ze voor ons uit moeten schuiven. Ik besef ten volle dat ook hier heel veel kritiek zal zijn. Het zal én te laat én te vroeg én te veel én te weinig zijn. Maar zeker in deze tijden moeten we durven verantwoordelijkheid opnemen en dus beslissingen nemen. Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben behoefte aan en recht op een concreet perspectief."Ter ondersteuning van de scholen zijn draaiboeken opgemaakt.