Artilignum uit Kuurne maakt boomhutten en schonk ten voordele van Make a Wish een boomhut met de ...

Artilignum uit Kuurne maakt boomhutten en schonk ten voordele van Make a Wish een boomhut met de Warmste Week. Deze boomhut werd verloot en Sophie Baert won met haar lotje. "Ik kon dit niet plaatsen bij mijn appartement en ging op zoek naar een goed doel die met de boomhut zou gebaat zijn", zegt ze. "Enkele mensen stelden voor om de boomhut aan De Korf te schenken en ik nam contact." Voordien kende Sophie De Korf niet. Uiteraard zijn alle partijen tevreden met de schenking. (EDB)