Jacques Elleboudt werd op 20 juli 1925 in Oostende geboren, maar woonde al vele jaren in Knokke-Heist. Vorig jaar overleed zijn vrouw Marie-Claire Elleboudt op 90-jarige leeftijd. Zij waren neef en nicht: Jacques was de zoon van Charles Elleboudt, Marie-Claire de dochter van diens broer Robert. Charles en Robert waren de zonen van de stichter van De Zeewacht, Alphonse Elleboudt.
...

Jacques Elleboudt werd op 20 juli 1925 in Oostende geboren, maar woonde al vele jaren in Knokke-Heist. Vorig jaar overleed zijn vrouw Marie-Claire Elleboudt op 90-jarige leeftijd. Zij waren neef en nicht: Jacques was de zoon van Charles Elleboudt, Marie-Claire de dochter van diens broer Robert. Charles en Robert waren de zonen van de stichter van De Zeewacht, Alphonse Elleboudt.Alphonse Elleboudt werd in 1864 in Oostende geboren en overleed er in 1948. In 1896 startte hij met de uitgave van het weekblad De Zeewacht. "De familie kwam uit Frans-Vlaanderen en was Franstalig, maar onze grootvader was tweetalig", vertelde Jacques daarover in een interview in 20160. "Hij wou absoluut dat er een Vlaamse krant kwam voor de vissersbevolking. Zij spraken dialect, maar konden via de krant echt hun Vlaams leren.""In de tweede helft van de jaren veertig kwam ik in de zaak", aldus Jacques. "Ik zette het commercieel gedeelte op poten en leerde er ook Marie-Claire kennen, die er als secretaresse werkte. Hoewel we neef en nicht waren, kenden we elkaar tot dan niet zo goed. De vonk sloeg over en in 1949 zijn we getrouwd.""Grootvader was actief in de Katholieke Partij en ook de krant was helemaal katholiek", legde Jacques toen uit. "Dat veranderde toen ik de krant ging leiden na het overlijden van mijn schoonvader Robert in 1958. We bleven christelijk, maar er was geen verband meer met de politiek en elke strekking kon in De Zeewacht terecht. De Zeewacht werd toen de Moniteur - het Staatsblad - van de kust genoemd.""In de jaren zeventig kwam De Zeewacht in moeilijkheden. De basis daarvan was de politiek van premier Theo Lefèvre om de dagbladen te gaan subsidiëren. Zo konden zij hun regionale redacties uitbouwen en concurreren met ons. Daarnaast was er ook de technologische evolutie. Wij kenden Willy De Nolf van Roularta heel goed. Zo kwamen wij tot een akkoord om De Zeewacht over te laten. Het is ons door andere regionale dagbladen niet in dank afgenomen, maar wij waren dan ook één van de kleinere in oplage. Wij kwamen als eerste in een moeilijke positie."Jacques en Marie-Claire Elleboudt verhuisden naar Wenduine en later naar Knokke, waar ze tot hun overlijden woonden. Ze hebben drie dochters, vele kleinkinderen en achterkleinkinderen. Jacques was in zijn laatste levensjaren volledig blind en kon de krant niet meer lezen. Hij luisterde wel veel naar de radio en naar gesproken boeken, behield zijn abonnement op de krant en bleef het kustnieuws met veel interesse volgen.Jacques Elleboudt was ook een tijd viceconsul van Spanje. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 23 augustus om 11 uur in de Kapel Christus Koning, Duinendreef in Knokke-Duinbergen. De redactie en alle medewerkers van De Zeewacht Kust en de Krant van West-Vlaanderen bieden de familie Elleboudt hun oprechte deelneming aan.(HH)