Jacques Elleboudt werd op 20 juli 1925 in Oostende geboren, maar woonde al vele jaren in Knokke-Heist. Vorig jaar overleed zijn vrouw Marie-Claire Elleboudt op 90-jarige leeftijd. Zij waren neef en nicht: Jacques was de zoon van Charles Elleboudt, Marie-Claire de dochter van diens broer Robert. Charles en Robert waren de zonen van de stichter van De Zeewacht, Alphonse Elleboudt.
...